Ciuciubabka

Gdynia, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30