Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

Warszawa, Niepodległości 22