Europejskie Centrum Solidarności

Gdańsk, plac Solidarności 1