Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

Sopot, ul. Cystersów 19