Fundacja Galerii Foksal

Warszawa, Górskiego W. 1A