Akademia Wychowania Fizycznego

Warszawa, Marymoncka 34