Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Łódź, Pl. Wolności 14

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest instytucją o interdyscyplinarnym charakterze wypełniającą zarówno zadania wyznaczone przez „Ustawę o muzeach” jak i zadania stojące przed instytucją upowszechniania kultury. Wszystkie te zadania, ze względu na przywołany charakter ...