Miejsce Projektów Zachęty

Warszawa, Gałczyńskiego 3