Se-ma-for Muzeum Animacji (SMA)

Łódź, ul. Tuwima 54