Uniwersytet Warszawski

Warszawa, Krakowskie przedmieście 26/28