Muzeum Warszawskiej Pragi

Warszawa, Targowa 50/52

Prototypownia, Strefa druku 3D, Strefa Elektroniki, Strefa Szycia, Stolarnia, Pracownia CNC. To wszystko składa się na warszawski Fab Lab, którego wyposażenie i możliwości poznamy w trakcie wizyty studyjnej. Spotkanie skierowane jest głównie do rzemieślników i projektantów ...

Zapraszamy na spotkanie o bardzo trudnym temacie w historii warszawskiej Pragi – o sieci punktów na mapie zidentyfikowanych jako miejsca związane z represjami i kaźnią w okresie reżimu komunistycznego. To w nich, w latach 1944-1956, odbywały się brutalne przesłuchania i bezprawne ...

Zabytkowy dokument, w którym król Władysław IV zgadza się na założenie naprzeciwko Warszawy miasta Pragi, od 10 lutego można oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi. Tego dnia minęło 370 lat od jego podpisania. Akt lokacyjny, na co dzień przechowywany w Archiwum Głównym Akt ...

To cykl spotkań w Czytelnik Muzeum Warszawskiej Pragi opartych na kulturalnych dyskusjach o Pradze. Muzeum Warszawskiej Pragi we współpracy ze Stowarzyszeniem Konkluzja zaprasza do wspólnego czytania literatury, oglądania filmów, interpretacji dzieł sztuki i spierania się o losy ...