Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Białystok, Warszawska 19