Państwowe Muzeum Etnograficzne

Warszawa, Kredytowa 1