Park Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

Warszawa, Park Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 1