Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu

Warszawa, Żelazna 58/62