Pałac Tyszkiewiczów

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 32

Cykl wykładów odbywa się pod hasłem „Historia i powstanie UW w świetle najnowszych badań” (znajduje się także w planie szkoleń dla pracowników na I półrocze 2017 r.). Organizuje je Muzeum UW. Spotkania zaplanowano w każdą ostatnią środę miesiąca. Wykłady odbywają się ...