Mazowiecki Instytut Kultury

Warszawa, ul. Elektoralna 12