Rynek Nowego Miasta

Warszawa, Rynek Nowego Miasta 1