Biblioteka Miasta St. Warszawy

Warszawa, Koszykowa 26/28