Warsztat

Warszawa, Plac Konstytucji 4

Euroshorts jest europejskim festiwalem filmowym, organizowanym przez Fundację Młodego Kina. Promuje i wspiera młodych artystów oraz wybitne osiągnięcia w filmie krótkometrażowym. W programie: Spotkanie z twórcami i warsztaty - meed the artists plus film ...

Euroshorts jest europejskim festiwalem filmowym, organizowanym przez Fundację Młodego Kina. Promuje i wspiera młodych artystów oraz wybitne osiągnięcia w filmie krótkometrażowym. W programie: Warsztaty szweckie i projekcja filmów dla ...