Wolskie Centrum Kultury

Warszawa, Działdowska 6

KADETË to trio jazzowe grające własne kompozycje, poruszające się głównie w obszarach muzyki ...