Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

Lublin, Droga Męczenników Majdanka 67

Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, który funkcjonował na obrzeżach Lublina od października 1941 roku do lipca 1944 roku. Powołano je w listopadzie 1944 roku, jako pierwsze muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej w ...