Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 a