Cricoteka

Kraków, Nadwiślańska 2-4

Rodzinne wędrówki to nowy cykl spacerów kierowany do rodzin z dziećmi. Każdy spacer to unikalna okazja do aktywnego odkrywania wybranej wystawy lub miejsca związanego z życiem Tadeusza Kantora. Szukamy kształtów, rozwiązujemy zagadki, poznajemy ciekawostki, przymierzamy maski ...

Cricoteka oraz Ośrodek Badań nad Awangardą WP UJ zapraszają na cykl spotkań poświęconych tradycji ruchu awangardowego. Awangarda – „stan ducha”, sytuacja egzystencjalna, „motor artystycznej transgresji”, podstawowa forma modernistycznych praktyk, zbiorcze określenie ...