Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Going. WITH LOVE

Zaplanuj swoją wymarzoną randkę z ukochaną osobą. Daj nam swój przepis na udany związek i zgarnij romantyczną kolację dla dwojga oraz zestaw prezentowy Going. Box!

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na dole strony. Zbieranie zgłoszeń trwa do 11 lutego, do godziny 12:00.

Do wygrania:

1. nagroda - walentynkowa kolacja Chef's Menu dla dwojga + Going. Box

2. nagroda - walentynkowa kolacja w Browarach Warszawskich dla dwojga + Going. Box

3 nagrody pocieszenia - rabat 20% na kolację Chef's Menu + Going. Box

GOING. poleca:

Trafiony prezent na Walentynki!

  loading
   loading

   Restaurant Club poleca:

   Warszawskie restauracje z Chef's Menu, czyli wyjątkową kolacją z popisowymi daniami Chefa. Wszystkie kolacje odbędą się 14 lutego.

    loading

    Kolacja w Browarach Warszawskich

    Kolacja o wartości 250zł w jednej z czterech restauracji Browarów Warszawskich.

     loading

     Going. BOX

     Sprawdź dostępne opcje!

      loading

      Formularz zgłoszeniowy

      Partnerzy akcji:

      Regulamin konkursu „Going. WITH LOVE”

      (dalej: „Regulamin”)

      § 1 Postanowienia ogólne

      1. Organizatorem konkursu „Going. WITH LOVE” (dalej: „Konkurs”) jest GOING SP zoo NIP 5272751272, numer REGON 363058596, KRS 0000588000, Al. Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa, województwo MAZOWIECKIE. (dalej: „Organizator”).

      2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Going. na dedykowanej podstronie internetowej w domenie goingapp.pl.

      3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

      § 2 Zasady udziału w Konkursie

      1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

      2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

      3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

      4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

      • posiadać adres e-mailowy

      • wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami opisanymi w § 3.

      Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

      § 3. Przebieg Konkursu

      1. Pierwszego dnia Konkursu na Fanpage’u organizatora zostanie opublikowany post z informacją o rozpoczęciu Konkursu i z linkiem kierującym do strony internetowej, na której konkurs będzie się odbywał. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.

      2. Zadaniem Uczestnika jest uzupełnienie w formularzu imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie “Jaki jest Twój przepisna szczęśliwy związek?”.

      3. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobistych i praw autorskich).

      4. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”) składającej się z przedstawicieli Organizatora.

      5. Uczestnikom, których zgłoszenia w ocenie Komisji zostaną uznane za najbardziej kreatywne, przyznane zostaną następujące nagrody.

      • walentynkowa kolacja Chef’s menu dla dwojga + Going. Box

      • walentynkowa kolacja w Browarach Warszawskich dla dwojga + Going. Box oraz 3 nagrody pocieszenia w postaci rabatu 20% na kolację Chef's Menu (do zrealizowania w dowolnym terminie) + Going. Box.

      1. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę. Większa ilość zgłoszeń nie uprawnia do otrzymania większej ilości nagród.

      2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami po zakończeniu konkursu drogą mailową.

      § 4. Dane osobowe

      1. Dane osobowe Zwycięzców są przetwarzane wyłącznie w celu wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 p. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody.

      3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

      4. W celu wydania nagród Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe

      Zwycięzców: imię, nazwisko, numer telefonu Adres e-mail

      1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania nagród i uczestnictwa w wydarzeniu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dostępnym na stronie www.goingapp.pl.

      2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.goingapp.pl.

      § 5. Postępowanie reklamacyjne

      1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać do Organizatora pisemnie, na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

      2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem listu poleconego.

      3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

      § 6. Postanowienia końcowe

      1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://goingapp.pl/polecamy/with-love przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

      2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.