Going. | MÓZG Festival

MÓZG Festival

Bydgoszcz

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych „Mózg Festival” to spotkanie artystów tworzących i poruszających się we wszystkich rejonach muzyki współczesnej, sztuki performance, audio i wideo instalacji, w których muzyka odgrywa istotną rolę. Do udziału w festiwalu zapraszani są artyści z całego świata, gdyż jednym z założeń festiwalu jest jego wielokulturowość oraz prezentacje sprzyjające poznawaniu i rozumieniu wieloaspektowości kultur. Festiwal prezentuje najnowsze techniki wykonawcze oraz połączenia interdyscyplinarne w nawiązaniu i poszanowaniu dla tradycji.

Do udziału w festiwalu zapraszane są wybitne indywidualności świata sztuki oraz młodzi artyści, których dotychczasowe działania noszą znamiona wyjątkowych.

Festiwal posiada otwartą formułę stylistyczną. Wykładnikiem w doborze artystów są: autentyczność prezentowanej sztuki (działania autorskie) oraz najwyższy poziom wykonawczy.

  tradycjido     jednym     kultur     wielokulturowosc     prezentowanej     poruszajacych     rejonach     posiada     autentycznosc     zalozen     festival     wykonawczy     swiata     udzialu     indywidualnosci     festiwalu     dzialania     wykonawcze     autorskie     doborze     poszanowaniu     wideo     polaczenia     prezentacje     poziom     calego     sztuk     sztuki     festiwal     wizualnych     wykladnikiem     jest