Going. | Czeluść Festiwal 2019

Czeluść Festiwal 2019

Kraków

Czeluść powraca w festiwalowej formie! Od 8-10.08 w krakowskim Zet Pe Te odbędzie się miejski festiwal promujący nową falę hip-hopu oraz producentów muzyki bassowej.

  producentow     oraz     nowa     formie     festiwalowej     hiphopu     odbedzie     krakowskim     fale     powraca     81008     miejski     promujacy     bassowej     muzyki     festiwal     czelusc