Going. | Festiwal Muzyki Improwizowanej: jaZZ i okolice

Festiwal Muzyki Improwizowanej: jaZZ i okolice

Śląsk

Celem festiwalu jest zaprezentowanie melomanom najnowszych obszarów muzycznych poszukiwań w dziedzinie improwizacji, w mniejszym stopniu związanych z tradycyjnym dziedzictwem jazzu, pojmowanym na sposób purystyczny i akademicki, natomiast w większym stopniu stawiającym akcent na aktualności muzyki improwizowanej oraz tworzące go kreatywne artystycznie środowiska w Polsce i na świecie.

  akademicki     tworzace     sposob     polsce     celem     obszarow     dziedzinie     aktualnosci     stawiajacym     swiecie     oraz     improwizowanej     zwiazanych     zaprezentowanie     artystycznie     natomiast     purystyczny     poszukiwan     najnowszych     dziedzictwem     tradycyjnym     jazzu     improwizacji     wiekszym     mniejszym     srodowiska     muzycznych     festiwalu     kreatywne     melomanom     muzyki     pojmowanym