Going. | Teatr Polski w Poznaniu

Teatr Polski w Poznaniu

Poznań

Dyrektorzy Teatru Polskiego w Poznaniu Maciej Nowak i Marcin Kowalski:
Naszym celem jest przywracanie Teatrowi Polskiemu, jako instytucji usług publicznych, należnej mu godności. To teatr życzliwy dla każdego widza, walczący z wszelkimi formami wykluczenia: pokoleniowego, obyczajowego, fizycznego, światopoglądowego i klasowego. Teatr budujący wspólnotę, która dziś dojmująco potrzebuje wsparcia, bo wątpi w siebie samą.

  ktora     celem     dzis     wspolnote     sama     teatrowi     teatru     kazdego     swiatopogladowego     maciej     naleznej     publicznych     dyrektorzy     przywracanie     naszym     nowak     potrzebuje     wszelkimi     godnosci     instytucji     kowalski     widza     fizycznego     polskiego     klasowego     uslug     poznaniu     teatr     formami     budujacy     walczacy     zyczliwy