Going. | Teatr Polski w Poznaniu

Teatr Polski w Poznaniu

Poznań

Dyrektorzy Teatru Polskiego w Poznaniu Maciej Nowak i Marcin Kowalski:
Naszym celem jest przywracanie Teatrowi Polskiemu, jako instytucji usług publicznych, należnej mu godności. To teatr życzliwy dla każdego widza, walczący z wszelkimi formami wykluczenia: pokoleniowego, obyczajowego, fizycznego, światopoglądowego i klasowego. Teatr budujący wspólnotę, która dziś dojmująco potrzebuje wsparcia, bo wątpi w siebie samą.

  sama     siebie     potrzebuje     godnosci     celem     przywracanie     instytucji     zyczliwy     budujacy     polskiego     polskiemu     uslug     naszym     wsparcia     pokoleniowego     obyczajowego     teatru     dyrektorzy     watpi     kazdego     kowalski     wykluczenia     fizycznego     naleznej     jako     wszelkimi     maciej     ktora     klasowego     widza     nowak     dojmujaco