Going. | Trochę kultury w Domu Kultury

Trochę kultury w Domu Kultury

Lublin

Dom kultury z prawdziwego zdarzenia. Miejsce, na którego scenie pojawią się muzycy i dje grający jazz, ambitny pop, „czarną muzykę” – funk, soul, hip-hop, reggae, nowoczesne brzmienia elektroniczne, rockowe i klasykę muzyki rozrywkowej z drugiej połowy XX wieku. Na tym kultura się jednak nie kończy, bo instytucja prowadzi też działalność wystawienniczą. Artystyczny zakątek w samym centrum miasta.

  konczy     jazz     reggae     pojawia     zdarzenia     czarna     hiphop     elektroniczne     muzycy     ktorego     soul     brzmienia     centrum     miejsce     dzialalnosc     rozrywkowej     zakatek     miasta     wystawiennicza     prawdziwego     nowoczesne     wieku     klasyke     muzyki     samym     ambitny     artystyczny     rockowe     kultura     polowy     grajacy     funk