Going. | Lao Che w Trójmieście!

Lao Che w Trójmieście!

Trójmiasto

Największą popularność zyskali wydając w 2005 roku swoją drugą płytę, zatytułowaną Powstanie Warszawskie. W tym samym roku, na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego, grupa nagrała singiel Czerniaków. W 2012 roku muzycy zostali uhonorowani przez Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasług za działalność na rzecz popularyzacji i upamiętniania Powstania Warszawskiego.

Lao Che ma na swoim koncie 6 albumów (5 studyjnych i 1 koncertowy), 2 dvd koncertowe i kilkaset zagranych koncertów w kraju i poza jego granicami.

  popularyzacji     zaslug     2012     popularnosc     warszawskiego     wydajac     dzialalnosc     nagrala     upamietniania     najwieksza     bronislawa     muzycy     samym     warszawskie     singiel     2005     grupa     krzyzem     druga     przez     zyskali     powstanie     powstania     komorowskiego     swoja     zatytulowana     zamowienie     muzeum     roku     rzecz     plyte     srebrnym