Going. | Czeluść: JUTRØ, KOSA / BILETY

Czeluść: JUTRØ, KOSA / BILETY

Śląsk

CZELUŚĆ po raz pierwszy w post-industrialnej miejscówce. Bądźcie gotowi na kłęby dymu, lasery i ogromną ilość bassu.

  kleby     badzcie     ogromna     dymu     miejscowce     gotowi     czelusc     ilosc     postindustrialnej     pierwszy     bassu     lasery