Going. | Czeluść: JUTRØ, KOSA / BILETY

Czeluść: JUTRØ, KOSA / BILETY

Śląsk

CZELUŚĆ po raz pierwszy w post-industrialnej miejscówce. Bądźcie gotowi na kłęby dymu, lasery i ogromną ilość bassu.

  ogromna     kleby     miejscowce     lasery     czelusc     postindustrialnej     pierwszy     bassu     ilosc     badzcie     gotowi     dymu