Going. | Czeluść: JUTRØ, KOSA / BILETY

Czeluść: JUTRØ, KOSA / BILETY

Śląsk

CZELUŚĆ po raz pierwszy w post-industrialnej miejscówce. Bądźcie gotowi na kłęby dymu, lasery i ogromną ilość bassu.

  ogromna     gotowi     pierwszy     dymu     badzcie     bassu     czelusc     kleby     postindustrialnej     ilosc     lasery     miejscowce