Going. | Zet Pe Te

Zet Pe Te

Kraków

Dom kultury w wersji 2.0, który organizuje koncerty, imprezy, sztuki, pokazy filmowe. Daje przestrzeń do propagowania inicjatyw społecznych i artystycznych.

  filmowe     artystycznych     inicjatyw     ktory     organizuje     pokazy     sztuki     przestrzen     koncerty     propagowania     wersji     kultury     daje     spolecznych     imprezy