Going. | Zet Pe Te

Zet Pe Te

Kraków

Dom kultury w wersji 2.0, który organizuje koncerty, imprezy, sztuki, pokazy filmowe. Daje przestrzeń do propagowania inicjatyw społecznych i artystycznych.

  sztuki     spolecznych     artystycznych     przestrzen     wersji     ktory     filmowe     propagowania     inicjatyw     koncerty     kultury     daje     pokazy     imprezy     organizuje