Going. | Zet Pe Te

Zet Pe Te

Kraków

Dom kultury w wersji 2.0, który organizuje koncerty, imprezy, sztuki, pokazy filmowe. Daje przestrzeń do propagowania inicjatyw społecznych i artystycznych.

  propagowania     koncerty     pokazy     artystycznych     spolecznych     daje     inicjatyw     ktory     imprezy     wersji     filmowe     organizuje     kultury     sztuki     przestrzen