Going. | Zet Pe Te

Zet Pe Te

Kraków

Dom kultury w wersji 2.0, który organizuje koncerty, imprezy, sztuki, pokazy filmowe. Daje przestrzeń do propagowania inicjatyw społecznych i artystycznych.

  wersji     imprezy     organizuje     spolecznych     sztuki     koncerty     pokazy     kultury     artystycznych     przestrzen     daje     ktory     inicjatyw     propagowania     filmowe