Going. | Hańba / BILETY

Hańba / BILETY

Śląsk

Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa „Hańba!” jest muzyczno-literacką fikcją udowadniającą, że punk rock nie powstał na Wyspach Brytyjskich w hałaśliwych latach 70., lecz stworzono go w burzliwych czasach II Rzeczypospolitej, które były nie tylko rozkwitem kultury, sztuki i techniki, ale również okresem niszczenia demokracji, autorytarnych rządów Sanacji i jej imperialistycznych zapędów.

  rock     zapedow     wyspach     orkiestra     okresem     fikcja     latach     ktore     kultury     sztuki     halasliwych     rozkwitem     rzeczypospolitej     techniki     muzycznoliteracka     lecz     byly     punk     udowadniajaca     demokracji     brytyjskich     autorytarnych     stworzono     powstal     niszczenia     imperialistycznych     czasach     sanacji     rzadow     jest     hanba     burzliwych