Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Must see!

Razem z Going. zaplanuj swój kulturalny czas w Poznaniu! Sprawdź naszą selekcję wydarzeń, stworzoną tak, żebyś mógł posłuchać dobrej muzyki, zobaczyć fajny spektakl i pójść na ciekawą wystawę. Do zobaczenia na mieście!

Wydarzenia

 • Jutro, 20:30

  Kino Pałacowe, od 0 zł

  W czerwcu po raz drugi w historii DKFu Zamek poświęcimy uwagę amerykańskiemu studiu A24. Obejrzymy 3 tytuły, w których odpowiedzialne było za produkcję i jeden, który dystrybuowało. Dwie przedpremiery, jeden współczesny klasyk i jeden… dziwny film, który podzielił widownię, co sugeruje, że do dyskutowania nadaje się świetnie. Wszystkie seanse odbędą się na Sali Kinowej.Do zobaczenia!Cykl współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.___________________________________________________________________________HARMONOGRAM:1.06 MEN, reż. Alex Garland, Wielka Brytania 2022, 100′(przedpremiera)Po tajemniczej śmierci męża Harper wyjeżdża i zaszywa się w odludnej posiadłości, gdzie próbuje uporać się z dręczącą ją przeszłością. Jednak ktoś lub coś z okolicznych lasów nie pozwala jej zaznać spokoju. Seria niepokojących wydarzeń budzi w młodej kobiecie lęki i mroczne wspomnienia z nieznaną dotąd siłą, a pobyt w pozornie sielskiej posiadłości zamienia się w jej najgorszy koszmar.8.06 YANG, reż. Kogonada, USA 2021, 96′(przedpremiera)Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android Yang, który niczym starszy brat opiekuje się dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata android prowadził własne, sekretne życie, którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi pod jednym dachem.22.06 DZIEDZICTWO. HEREDITARY, reż. Ari Aster, USA, 2018, 126′Każda rodzina ma swoje sekrety. Niektóre wiodą prosto do piekła. Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to, co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju…29.06 LAMB, reż. Valdimar Jóhannsson, Islandia, Polska, Szwecja 2021, 106′Akcja „Lamb” rozgrywa się na osamotnionej owczej farmie, którą prowadzi milcząca para, María i Ingvar. Ich spokojne, wypełnione pracą życie odmieni się, gdy w zagrodzie przyjdzie na świat niezwykła istota. Pod wpływem niesamowitych zdarzeń owce przestaną milczeć, zaś w ludziach obudzi się zwierzęcy instynkt. W półmroku białych nocy, pośród surowych, nasiąkniętych mgłą wzgórz zatrze się granica pomiędzy cywilizowanym a dzikim. Wraz z tajemniczym stworzeniem narodzi się pytanie o to, czyją matką tak naprawdę jest natura?

 • Czwartek, 23 czerwca 2022, 19:00

  Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, od 0 zł

  „Głód” – premiera spektaklu w reż. Janusza Stolarskiego / Teatr pod Fontanną[For EN scroll below]'Jeśli ja dzisiaj uratuję przed śmiercią głodową jedno dziecko, to czy moje dzieci za kilkanaście lat będą musiały uratować dziesięcioro'? – taki wpis umieścił internauta pod ogłoszeniem zbiórki pieniędzy na żywność terapeutyczną dla dzieci z Południowego Sudanu, na portalu społecznościowym Facebook. Co czujesz, czytając takie słowa?Co osiem sekund na świecie umiera z głodu jedno dziecko. Dzień i noc trwa nieustające odliczanie 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 – umarło, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 – jedno dziecko…Za Martinem Caparrosem, który stał się naszym przewodnikiem po czyśćcowej planecie, zadajemy sobie pytanie: 'Jak w ogóle możemy żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy'? Jakie strategie musimy przyjąć, jakie wymówki wymyślić, żeby móc 'normalnie' funkcjonować: wstawać rano, śmiać się, oglądać filmy, jeździć na wakacje, kupować, świętować…My – artyści, członkowie grupy 'Teatr pod Fontanną' z Januszem Stolarskim w roli reżysera, twórcy zaproszeni by wesprzeć nas swoją wrażliwością i talentem, osoby opiekujące się nami organizacyjnie i technicznie – nie umiemy żyć 'normalnie' z taką wiedzą. Tworzymy spektakl teatralny, przyglądając się fenomenowi GŁODU w XXI wieku na planecie tak wspaniałej, tak rozwiniętej, tak nowoczesnej, tak bogatej! Spektakl 'Głód' to wyraz naszej niezgody.Teatr pod Fontanną to nieformalna grupa, która powstała w CK ZAMEK w 2016 roku. Tworzą ją członkowie pracowni teatralnych działających przy 'Domach pod fontanną' – dwóch ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie 'Zrozumieć i Pomóc' zajmujących się rehabilitacją społeczno--zawodową osób po kryzysach psychicznych. Grupa ma w swym dorobku cztery doskonale przyjęte przez krytykę i publiczność spektakle, ostatni z nich – 'Grimm' zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego 'The Best OFF'.Od 2022 roku szeregi teatru zasiliło kilkoro profesjonalnych artystów scenicznych.Opiekunem artystycznym grupy, pomysłodawcą i reżyserem wszystkich jej spektakli jest Janusz Stolarski – aktor, absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie. Występował w: Drugim Studio Wrocławskim, Państwowym Teatrze w Kielcach, Teatrze Polskim w Poznaniu, grupie teatralnej Sekta Lecha Raczaka, Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu, Teatrze Studio w Warszawie i Orbis Tertius Trzecim Teatrze Lecha Raczaka. Gościnnie brał udział m.in.: w spektaklach 'Don Juan' i 'tryptyk wyspiański' w Teatrze Starym w Krakowie, 'Rzeźnia Lila Róż' Teatru Usta Usta w reżyserii Marcina Libery oraz 'Przypadki Pana von K.' Polskiego Teatru Tańca. Od 1994 roku współtworzy Stowarzyszenie Teatralne ANTRAKT. Jest laureatem wielu nagród za monodramy, w tym Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu (1991) za 'Ecce Homo', nagrody specjalnej Jury Drugiego Międzynarodowego Festiwalu Monodramów Krajów Nadbałtyckich – Kowno 2010 za spektakl 'Kod' i wielu innych. Od lat prowadzi warsztaty teatralne w kraju i zagranicą (Niemcy, Rumunia, Mołdawia, Hiszpania, Francja).Spektakl dla widzów nieco starszych (sugerujemy: 12+), tłumaczony na polski język migowy.scenariusz i reżyseria: Janusz Stolarskidramaturgia: Renata Stolarskamuzyka: Paweł Paluchscenografia: Tomasz Ryszczyńskiprojekcje video: Tomasz Jaroszświatła: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiakobsada: Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Agnieszka Grabia, Krystyna Hercuń-Pilecka, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Andrzej Nyczke, Paweł Nyga, Sylwia Marciniuk, Michał Przybytkowski, Justyna Romanowska, Robert Siwiak, Urszula Stachowiak, Julia Sobczyńska, Magdalena Treichel, Ewa Zajkowska, Zbigniew Zbitkowski, Jagoda Gruszczyńska, Antonia Stolarska, Felicja Stolarskaprodukcja: Centrum Kultury Zamek z PoznaniuSpektakl zrealizowany w ramach projektu performatywnego „Obecność”, przygotowanego przez CK ZAMEK we współpracy z norweskim CODA Oslo International Dance Festival oraz warszawskim Teatrem 21 dzięki grantowi z Funduszy Norweskich i EOG.___'If I save one child from starvation today, will my children have to save ten in several years' time?' - This is what an Internet user posted on Facebook below an announcement of fundraising for medical food for children in South Sudan. What do you feel when you read such words? Every eight seconds, one child dies of hunger in the world. Day and night there is a relentless countdown 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 - one child, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 - died...Following Martin Caparros, who has become our guide to the purgatorial planet, we ask ourselves, 'How the hell do we manage to live knowing these things are happening?' What strategies do we have to adopt, what excuses do we have to make in order to be able to function 'normally': get up in the morning, laugh, watch films, go on holiday, buy things, celebrate...We - artists and members of the 'Teatr pod Fontanną' group with Janusz Stolarski as director, artists invited to support us with their sensitivity and talent, people taking care of us organisationally and technically - do not know how to live 'normally' with such knowledge. We create a theatrical performance looking at the phenomenon of HUNGER in the 21st century on such a wonderful, developed, modern, and rich planet! The 'Głód' production is an expression of our disagreement.Teatr pod Fontanną is an informal group that was established in the ZAMEK Culture Centre in 2016. It is composed of members of theatre studios working at the 'Domy pod fontanną' - two centres run by the 'Zrozumieć i Pomóc' Association which specialises in the social and professional rehabilitation of people after mental crises. The group has produced four excellent performances, the last of which, 'Grimm', won second place in 'The Best OFF' Nationwide Competition for the Best Independent Theatre Production.Since 2022, several professional stage artists have joined the ranks of the theatre.The group's artistic supervisor, initiator and director of all their productions is Janusz Stolarski - actor, graduate of the AST National Academy of Theatre Arts in Kraków. He has performed in: Drugie Studio Wrocławskie, National Theatre in Kielce, Polish Theatre in Poznań, Sekta Lecha Raczaka Theatre Group, Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, Kochanowski Theatre in Opole, Studio Theatre in Warsaw and Lech Raczak's Orbis Tertius Third Theatre. He has also performed as a guest artist in productions such as 'Don Juan' and 'tryptyk wyspiański' at the Stary Theatre in Kraków, 'Rzeźnia Lila Róż' at the Usta Usta Theatre directed by Marcin Liber and 'Przypadki Pana von K.' at the Polish Dance Theatre. In 1994, he co-founded the ANTRAKT Theatre Association. Janusz Stolarski has won many awards for his monodramas, including the Grand Prix at the National Festival of One-Actor Theatre in Toruń (1991) for 'Ecce Homo', the special award of the Jury of the Second International Monodrama Festival of the Baltic Countries - Kaunas 2010 for 'Kod' etc. For years, he has been conducting theatre workshops in Poland and abroad (Germany, Romania, Moldova, Spain, France).A performance for older audiences (we suggest: 12+), translated into Polish sign language.direction, scenario: Janusz Stolarskidramaturgy: Renata Stolarskamusic: Paweł Paluchset design: Tomasz Ryszczyńskivideo: Tomasz Jaroszlights: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiakcast: Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Agnieszka Grabia, Krystyna Hercuń-Pilecka, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Andrzej Nyczke, Paweł Nyga, Sylwia Marciniuk, Michał Przybytkowski, Justyna Romanowska, Robert Siwiak, Urszula Stachowiak, Julia Sobczyńska, Magdalena Treichel, Ewa Zajkowska, Zbigniew Zbitkowski, Jagoda Gruszczyńska, Antonia Stolarska, Felicja Stolarskaproduction: Centrum Kultury Zamek z PoznaniuThe performance was produced as part of the performance project entitled 'Presence', prepared by the Zamek Culture Centre in cooperation with the Norwegian CODA Oslo International Dance Festival and Warsaw's Teatr 21 thanks to the grant from the Norwegian and EEA Funds.

 • Czwartek, 23 czerwca 2022, 20:00

  Plaża Wilda Eco Village, od 60 zł

  1988 z CIĘŻKĄ RULETĄ wbija do Twojego miasta, co robisz?No raczej pójdziesz posłuchać tego na żywo, bo ekipa z albumu będzie naprawdę mocna, m.in.: Tymek, Tonfa, Zdechły Osa, Nath, Kosi, Hades, Barto Katt... [więcej ogłoszeń wkrótce.]Materiał koncertowy poszerzony zostanie o dodatkowe utwory z wybranymi artystami. „RULETA” to kompilacja ponad trzydziestu artystów i artystek - od mainstreamu do undergroundu, od starych wyjadaczy po newcomerów, od popu po rap czy muzykę eksperymentalną. Całą płytę spaja jeden producent - 1988. Na „Rulecie” znajdziemy następujących gości:asthma, Barto Katt, Berson, Cichoń, DJ Zeten, Gedz, Gicik A’mane, Hades, Hałastra, hermeneia, Kacha, Kosi, Kukon, Margaret, Mati Szert, Miły ATZ, Mokebe, m-eve, Nath, Onoe Caponoe, Ras, Rosalie., Scolop333ndra, Siwers, Sydoz, Szczyl, TONFA, Tymek, Wilku WDZ, Włodi, Zdechły Osa, Żyto,„Życie, kurwa, to ruleta. To kiedy, gdzie i kim się rodzisz to ruleta. I to kiedy, gdzie i kim umierasz to też ruleta. To czy covid złapiesz to ruleta, to czy pały cię z siuwaksem nie powiną to ruleta i to czy syreny jakiejś przypadkiem na plaży kiedyś nie zobaczysz to też ruleta. To czy w cymbał na mieście nie dostaniesz to ruleta, to czy kwasik zakupiony z niesprawdzonego źródła to będzie akurat setka czy dwusetka to ruleta i to czy się na preorder któregoś rapowego winyla załapiesz to też często ruleta. Czasami kulka się w niej kręci jak w kasynie, a czasami bywa też niestety i rosyjska. Czasami - alkoholowa, a czasami na prawdziwe pieniądze. Czasami zupełnie niewinna jak ta od Haribo, a czasami zdradliwa jak bimber ze wschodniej ściany." – Filip Kalinowski1988, właściwie Przemysław Jankowiak - Pochodzący ze Szczecina, związany z Gdynią muzyk, producent muzyczny, kompozytor i artysta wizualny. Znany m.in. z zespołu Syny („Orient”, „Sen”), współpracy z Włodim ("W/88") oraz z solowej działalności („Gruda”, „Ring The Alarm”). Od 2020 roku związany z wytwórnią Def Jam Recordings Poland. Nominowany do Paszportów Polityki za rok 2020 w kat. Muzyka Popularna. Tworzy w obrębie hip-hopu, muzyki elektronicznej, basowej, jungle, popu - nie trzymając się sztywno ich ram. Wypracował indywidualny, rozpoznawalny styl, który coraz śmielej przemyca w rejony mainstreamu, jednocześnie wciąż tworząc na swoich zasadach.Organizator: Follow The Step

 • Piątek, 24 czerwca 2022, 20:30

  Lokum Stonewall, od 0 zł

  Kinky Vogue Night by Sinoa Revlon is a function focused on building the polish scene, teaching beginners about ballroom culture and a place where more advanced people can have some fun battling each other.MC: Shaya 007 (Berlin)DJ: TBAJUDGES :TBACategories:(in that order)1. Best Makeup2. *BQ up in Drag Realness3. *Beginners Runway4. Hands Performance5. Executive Realness6. Fashion Killa7. Fag Out8. Women’s Performancebreak9. Lip Sync **Production10. Luscious lips11. Face12. Tattoed Body/Body13. Runway with a Twist14. Sexy Performance15. *Baby Vogue16. Sex Sirenregister here: https://forms.gle/XM9hDv1hD5mfeVPz9__TAX 30PLN SPECTATORS & PARTICIPANTS__*Ballroom lingo:*Virgin - person who never walked any specific category at a ball/kiki*Baby - person who walks specific cat no longer than a year and has never won*Beginners - ppl who walks specific cat no longer than 2 years and has never won*OTA - open to all - no gender boundries, no sex dividing, but certain categories like realness still limit the OTA, cis-het ppl are not allowed there*FQ - Fem Queens - ballroom lingo for transwomen*FF - Female Figure: fem queens, drags, ciswomens*MF - Male Figure: butch queens (gay men), transmen, butch*Butch - are meaning various stages of masculine lesbians or women presenting mascular*NB - non-binary*Tag Team - two people walking a category together - walking one by one but tags a partner when you have to switch*BODYModels Body - a slender body that could be on cover of fashion magazinesLuscious Body - from curvy, juicy and jiggly to big and beautiful size+Fitnes/Muscular Body - with defined muscles from fit to ripped, visible dedication to a regular work-out**For Lipsync Production prepare performance to song chosen by you (1-2minutes long) judges gonna score your lipsync from 1-10, person with highest score wins the Grand Prize!__Zasady uczestnictwa w wydarzeniu:1. Szanujemy granice cielesne zarówno swoje jak i innych osób.2. Nie dotykaj, nie całuj, nie przytulaj, nie podchodź bez zgody.3. NIE oznacza NIE.4. Szanujemy wszelkie wyrazy wyrażania się na parkiecie poprzez taniec, ruchy, ubrania, makijaż i akcesoria, dopóki nie są one krzywdzące.5. Nie tolerujemy i REAGUJEMY, w ramach własnego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, na wszelkie wyrazy -fobii.6. Gdy poczujesz się źle, niebezpiecznie, niekomfortowo zgłoś się do osoby ochroniarskiej bądź osoby na barze, wiemy jak zareagować!_identyfikacja graficzna: Kiju Klejzik

 • Sobota, 25 czerwca 2022, 16:00

  Święty Spokój, od 0 zł

  Villain polskiej sceny ballroomu Sinoa zapraszaThe Yassified Villains Kiki Ball. Jest to bal, który ma na celu budowanie polskiej sceny ballroomu, a dodatkowo nauczanie osób początkujących o kulturze ballroomu.Osoby sędziowskie:️Legendary Parisian Mother Kushina Versace️TBATBAMC: Matyouz RoyaltyDJ: Founding Father Daniel BanditaHOST:SinoaTemat przewodni toYassified VillainsDress code: zgodnie z wytycznymi kategorii, musisz zqueerować przypisaną do kategorii postać. Zażyj yasspill, rozjaśnij włosy i dorzuć do tego wszystkiego trochę brokatu! Zrób to jak tylko chcesz, to ty jesteś gwiazdą!CATEGORIES OTA*:OTA* - otwarte dla wszystkich ekspresji i tożsamości płciowych1. Best Make-up - sam_a wybierz postać, ale pamiętaj o zdjęciu inspo!2. Old way with a Prop - Captain Hook3. All American Runway with a Prop - Jafar from Alladin4. Schoolgirl_boy Realness - Sharpey & Ryan from High School Musical5. European runway - Cruella De Vil6. Hands perf vs Arms control - Lady Macbeth (obowiązkowy efekt czerwonych dłoni)7. Sexy performance - Eris(Sindbad)8. Bizarre - War of the Worlds9. New way - Mystic10. Double Threat - (1 osoba wychodząca w Face&Runway) Evil Queen from Snow Whiteprzerwa11. Runway with a Twist - Cruella De Vil or Jafar12. Baby Vogue - Shego from Kim Possible13. Triple Threat - (Team 3 osobowy- 1Performance,1Runway,1Face) Team Rocket14. Best dressed - sam_a wybierz postać, ale pamiętaj o zdjęciu inspo!15. Body - Hades form Herkules16. Shady Runway - Cruella De Vil or Jafar17. Face - Evil Queen from Snow White18. Sex siren - Poison Ivy or Venom - your choice19. Vogue Fem - Him from The Powerpuff Girlswychodzisz w balu? zarejestruj się tu: https://forms.gle/uQCe6pcF6qFdSn1b6warsztaty voguingu TBA–SCHEDULE:16:00 otwarcie drzwi dla osób wychodzących w balu16:30 otwarcie drzwi dla publiczności17:00 roll call+/- 21.00 koniec wydarzenia–LOKALIZACJA:Święty SpokójŚwięty Wojciech 21, 61-001 Poznań–TAX dla osób wychodzących w balu 10PLN + tworzymy nową tradycję: wychodząc w kategorii wrzucasz 10PLN do skarbonki (oczywiście jeżeli możesz sobie na to pozwolić) i osoba zwycięska zgarnia całą pulę!TAX dla publiczności 30PLN

 • Sobota, 25 czerwca 2022, 18:30

  Klub Muzyczny B17, od 89 zł

  Malik Montana, Avi & Louis Villain, Miszel-już 25 czerwca podczas jednego koncertu w Poznaniu! Twórcy największych hitów ostatnich miesięcy przejmują scenę B17. Malik Montana niekwestionowany król imprezy i twórca viralowych bangerów zadba o to, aby nikt sztywno nie stał pod sceną. Niepozornie spokojni na albumach, fenomenalni na scenie Avi & Luois Villain to gwarancja mocnego show, na którym nie zabraknie najmocniejszych numerów z dyskografii duetu. Całość line-up domyka wciąż młody, ale rozpychający się łokciami w mainstream drillowiec Miszel.Malik Montana, Avi & Louis Villain, Miszel25.06.2022 B17, Poznań18:30 - otwarcie bramek20:00 - start koncertówSzanowni Państwo. Prosimy o kupowanie biletów wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Poprzez kupno wejściówek od osób trzecich możecie zostać Państwo oszukani.Wstęp na koncert 13+ za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 13 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna. Wzór zgody: https://bit.ly/WiniaryBookings_ZgodaRodzicaRegulamin wydarzenia: https://winiarybookings.pl/regulamin/W trosce o środowisko zachęcamy Was do pokazywania biletów na telefonie zamiast ich drukowania.

 • Sobota, 25 czerwca 2022, 19:00

  Tama, od 0 zł

  Fan club Forever zaprasza wszystkich fanów zespołu Depeche Mode na impreze do Poznania:)Impreza odbedzie się w jednym z największych klubów muzycznych w Polsce:Tama to najbardziej wyrafinowana przestrzeń klubowo-koncertowa w Poznaniu. Zabytkowe wnętrze o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych.Klub Tama wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy oświetleniowe,lasery,profesjonalne nagłośnienie:)W klubie czekaja na Was dwa duże bary,restauracja o nazwie RZEMIEŚLNICZA,której menu oparte jest na najlepszych potrawach dostępnych w kraju.Klub posiada palarnie:)Na konsoli min Marcus Meyn wokalista legendarnego zespołu Camouflage,który każdy fan Depeche Mode zna,Marcus występuje również jako Dj na największych eventach w Europie:)Na konsoli min Fabrizio della Corte czołowy włoski dj,występujący jako gwiazda na wielu eventach depeche mode we Włoszech i Niemczech:)Na konsoli Dj Asca znany Wam z występów min na imprezach fc Forever.Wystapi dla Was również Lady Painkiller,znana z występów na wielu zlotach w kraju.Całość przystroi i udekoruje ekipa RYHA,a także powstanie dla Was tzw PERFOMANCE:)PozDraWiamy i zapraszamy:)Bilety w cenie 60 zł.Kolejne informacje będą z czasem dodawane:)See you in Tama:)

 • Sobota, 25 czerwca 2022, 19:00

  Klub u Bazyla, od 90 zł

  Marky Ramone powraca do Polski! Perkusista legendarnej grupy Ramones wystąpi ze swoim zespołem Marky Ramone’s Blitzkrieg w czerwcu 2022 roku w poznańskim Klubie U Bazyla, by zaserwować polskiej publiczności 90 minutowy set składający się z największych hitów pionierów punk rocka!Marky Ramone’s Blitzkrieg25.06.2022 / godz. 19:00Klub U Bazyla / Poznań⚠️ Szanowni Państwo. Prosimy o kupowanie biletów wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Poprzez kupno wejściówek od osób trzecich możecie zostać Państwo oszukani.⚠️❌ Wstęp na koncert 16+ za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 16 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna. Wzór zgody: http://bit.ly/ZGODA_WB

 • Niedziela, 26 czerwca 2022, 19:00

  Klub u Bazyla, od 20 zł

  Laura Jane Grace na 3 solowych koncertach w Polsce!Amerykańska artystka wystąpi w czerwcu w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Laura Jane Grace to założycielka, liderka i gitarzystka punkrockowego zespołu Against Me! W 2020 roku niespodziewanie ukazał się jej solowy krążek „Stay Alive”, który został nagrany we współpracy z legendarnym producentem Stevem Albinim w jego studiu Electrical Audio. Rok później, nakładem Polivinyl Records, światło dzienne ujrzał ostatni jak dotąd solowy materiał Grace, „At War With The Silverfish”. Tak jak w Against Me! oraz The Devouring Mothers artystka nie boi się poruszać w utworach najtrudniejszych dla siebie tematów, a przez wykorzystanie gitary akustycznej nadaje im bardziej intymny charakter. Książka „Tranny”, którą napisała wraz z Danem Ozzim, zajęła czterdzieste drugie miejsce w zestawieniu stu najlepszych książek muzycznych wszechczasów tygodnika „Billboard”. Na początku 2021 roku, za sprawą Wydawnictwa Czarne, ukazało się polskie tłumaczenie tej pozycji – „Trans. Wyznania anarchistki, która zdradziła punk rocka.”LAURA JANE GRACE24.06.2022 Hydrozagadka, Warszawa25.06.2022Akademia, Wrocław26.06.2022U Bazyla, Poznań

 • Czwartek, 30 czerwca 2022, 18:00

  B17 - Skwerplay, od 79 zł

  Kalush w Polsce! **KALUSH** - тріо репує в сленгу відомому в околицях міста Калуш - рідного міста лідера гурту Олега Псюка. В 2019 колектив випускає сингл Гори з реперкою Alyona Alyona (майже 9 мільйонів переглядів на YouTube ). В 2021 році їх спільний проєкт номіновано до нагороди YUNA Awards дякуючи чому КALUSH став одним з найгарячіших музичних колективів в Україні. Досягнення гурту не пішли на марне - в 2021 видали перший альбом “Хотин”. Найбільші хіти варто перечислити : “Гори” - дует з Alyona Alyona (8,9 млн переглядів) , “Зорі” (9 млн переглядів), “Тіпок” (3,2 млн переглядів), “Не маринуй” ( 2 млн переглядів). **KALUSH** to trio rapujące w slangu znanym tylko w okolicach miasta Kałusha - ojczystego miasta lidera Oleha Psiuka. W 2019 roku zespół wydał singiel „Gory” z ukraińską raperką Alyoną Alyoną (prawie 9 milionów wyświetleń w serwisie YouTube). W 2021 roku wspólny projekt obydwu grup został nominowany do prestiżowej nagrody YUNA Awards, dzięki czemu KALUSH stał się jednym z najgorętszych muzycznych składów na Ukrainie. Osiągnięcia grupy nie przeszły bez echa – w 2021 wydali debiutancki album „Hotin”. Wśród największych przebojów składu warto wymienić: „Gory/Góry” – duet z Alyona Alyona (8,9 mln wyświetleń), „Zori” (9 mln wyświetleń), „Tipok” (3,2 mln wyświetleń), „Ne marinuj” (2 mln wyświetleń).

 • Sobota, 2 lipca 2022, 22:00

  HAH Poznań, od 0 zł

  Kochane Osoby !Jak już sobie pomaszerujemy razem z Grupa Stonewall podczas Poznanskiego Pride Week po ulicach Poznania oraz nauczymy poznaniaków i poznanianki tolerancji, akceptacji i miłości to wieczorem wszystkie drogi poprowadzą do bram piekieł i niebaGdy zregenerujecie się po marszu, to zapraszamy Was na największy, oficjalny after z HAHową ekipą i grupą stonewall, która zadba o Wasze podniebienia i uszy oraz ze wspaniałymi Drag Queen, które przygotowały dla Was coś specjalnego. Imprezę poprowadzi znana z kryminału i z oktagomu @Mariolkaa Rebell, a występować będą: - @Savannah Crystal - @Valerie - @Vipera - @Alexa Norgan @AmbaFatima @FIloNie może Was zabraknąć! Widzimy się!Wstęp: 30 zł !!!(Na wstępie płatność tylko gotówką!!!)Apelujemy o wzajemny szacunek do siebie, swojej przestrzeni osobistej i ciała. Nie akceptujemy żadnych przejawów przemocy w sferze werbalnej, fizycznej. Własna interpretacja czyjegoś zachowania to nie przyzwolenie na kontakt w żadnej postaci. Dbajmy o wspólną przestrzeń wyrażania swojej osobowości strojem i zachowaniem. Słowo „tolerancja” zobowiązuje! Wszelkie próby naruszenia zasad wydarzenia należy zgłaszać do naszej obsługi lub pracowników ochrony. Jesteś świadkiem lub osobą poszkodowaną? Zgłoś się do nas: POMOŻEMY!

 • Środa, 13 lipca 2022, 19:00

  Tama, od 41 zł

  Początki Osees sięgają 1997 roku. Skład zespołu oraz jego nazwy zmieniały się kilkukrotnie (OCS, The Ohsees, Thee Oh Sees, Oh Sees), tylko jedno nie uległo zmianie - zespół hiperaktywnego Johna Dwyera jest jedną z najbardziej płodnych grup rockowych swojego pokolenia. Na koncie mają ponad 20 albumów studyjnych oraz niepodważalną reputację sceniczną. Polska publiczność miała możliwość usłyszenia ich na żywo podczas OFF Festivalu 2017. Szaleństwo, które króluje na scenie podczas ich występów udziela się również publiczności, która daje się porwać bezgranicznie muzyce.Ich styl w skrócie można określić jako garażowy rock, chociaż nie brak w nim wpływów punkowych, progresywnych, metalowych, czy elektronicznych i free jazu. Osees powrócili w 2020 z aż trzema nowymi wydawnictwami. Na rynku pojawiła się płyta live "Levitation Sessions" oraz "Protean Threat", który jest bardziej agresywnym albumem o punkowym brzmieniu. Ich najnowszy krążek, 5-utworowy "Metamorphosed" ukazał się niecały miesiąc po wydaniu poprzednika. To psychrockowe brzmienie z elementami muzyki heavy metalowej. Data: 13.07.2022 Miejsce: TamaDoors: 19:00Start: 21:00 Organizator: Follow The StepRegulamin: http://www.followthestep.com/regulaminUWAGA! Informujemy, że na tym wydarzeniu nie ma możliwości przekazywania biletów przez aplikację Going., ani zmiany właściciela biletu, jedynie poprzez kontakt mailowy zgodnie z decyzją organizatora.

 • Piątek, 15 lipca 2022, 18:30

  Klub Pod Minogą, od 85 zł

  Harley Flanagan z Cro-Mags na jedynym koncercie w Polsce! Amerykanie wystąpią 15 lipca w poznańskim klubie Pod Minogą. Cro-Mags to wywodząca się z Nowego Yorku legenda amerykańskiego hardcore punka. Zespół jako jeden z pierwszych zaczął łączyć ten styl z thrash metalem, a za dużą inspirację podają go m.in. muzycy Metalliki, Green Day czy Dave Grohl. Po kilku zawirowaniach w składzie oraz 6 wydanych albumach Cro-Mags pozostaje grupą kultową, z dużą ilością oddanych fanów. Dowodzona przez Harleya Flanagana formacja już tego lata wystąpi na jedynym koncercie w Polsce, na którym możemy spodziewać się przekrojowej setlisty, obfitującej w największe szlagiery Amerykanów! Cro-Mags15.07.2022Pod Minogą, PoznańSzanowni Państwo. Prosimy o kupowanie biletów wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Poprzez kupno wejściówek od osób trzecich możecie zostać Państwo oszukani.Wstęp na koncert 13+ za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 13 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna. Wzór zgody:[http://bit.ly/ZGODA_WB](http://bit.ly/ZGODA_WB)Regulamin wydarzenia: [https://winiarybookings.pl/regulamin/](https://winiarybookings.pl/regulamin/)W trosce o środowisko zachęcamy Was do pokazywania biletów na telefonie zamiast ich drukowania.

 • Środa, 27 lipca 2022, 20:00

  Dziedziniec CK Zamek, od 49 zł

  **Bisz/Kosa + Bisz/Radex Special Tour**Zapraszamy na wyjątkowy cykl podwójnych koncertów!Czy bunt ma sens? O co zaprzeć się nogami w płynnej rzeczywistości postnowoczesnego świata? Nawet nie wiemy, co znaczą te pojęcia. Co możemy razem krzyczeć? Czy mamy jeszcze wspólne pieśni? Po co ja rapuję, a on gra?Bisz - Radex - Bisz Przełamują granice słów, muzycznie - z dwóch różnych światów. Patrzą na rzeczywistość, nie są pewni tego, co widzą, ale próbują to opisać. Rytm i dźwięki wchodzą w krew. Wiedzą, że nie tylko oni tak myślą. Rzeczywistość stawia opór, opór stawia rzeczywistość. Dwa koncertowe doświadczenia buntu. Słowne barykady, muzyczne zasieki.**Blady Król** - współcześnie brzmiący koncept album, na którym melancholia splata się z wewnętrznym buntem. W wersji koncertowej to muzyczne spektrum od alternatywnych, rockowych brzmień po klimatyczną elektronikę, spajane przez hip-hopowy groove. W skład zespołu wchodzą Bisz (rap), Maciej "Kosa" Kosicki (elektronika, sample), Monika Fortuniak (gitara, wokal) oraz Marcel Witkowski (perkusja).**Duch oporu** to wielowątkowa opowieść o stanie świata. To swoisty dialog o współczesności, tego co w niej zachwyca, ale przede wszystkim, co uwiera, od pułapek cyfrowej rzeczywistości po refleksję nad masową kulturą. Bisz (rap), Radex (gitara).**Bisz** - Jarosław Jaruszewski znany jest przede wszystkim z występów w zespole hip-hopowym B.O.K. Współpracował ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak: Miuosh, Vixen, Tau, Vienio, Sarius i wielu innych.**Radex** - Radek Łukasiewicz - oprócz działalności w duecie z Biszem jest autorem większości piosenek zespołu Pustki, jego piosenki śpiewają także m. in. Monika Brodka czy Piotr Zioła. Jest autorem wszystkich piosenek na najnowszej płycie Artura Rojka „Kundel**".**

 • Środa, 8 marca 2023, 19:00

  Tama, od 63 zł

  UWAGA!Europejska trasa Nneki, w tym koncerty w w Warszawie, Poznaniu i Gdańskuobędą się w innym terminie. Jak tylko otrzymamy potwierdzenie dat,na które zostaną przełożone koncerty, poinformujemy Was o tym.Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność i będą honorowane w nowym terminie.--------Porównywana do Ms. Lauryn Hill i Erykah Badu autorka międzynarodowego hitu „Heartbeat”, Nneka, wystąpi na wiosnę 2022, aż na trzech koncertach w Polsce!Nneka to nigeryjska wokalistka soul/hip-hop/reggae i poetka. Eklektyczna twórczość artystki to kombinacja wielu różnych styli muzycznych. Widoczne inspiracje reggae, hip-hop i nowoczesny R’n’B, miesza ze staromodnym soulem, gatunkiem afrobeat i klasycznym bluesem. Harmonogram trasy:Poznań - Tama - 08.03.2023 Gdańsk - Stary Meneż - 09.03.2023 Warszawa - Praga Centrum - 10.03.2023 Bilety na wszystkie trzy koncerty będą dostępne w sprzedaży w piątek, 1 października, od godziny 10.00.Data: 08.03.2023 Miejsce: Tama, PoznańOtwarcie bram: 19:00Start: 21:00Organizator: Follow The StepRegulamin: www.followthestep.com/regulamin