Nowy Teatr

Gdzie bije kulturalne serce Starego Mokotowa? Odpowiadamy bez cienia wątpliwości - w Nowym Teatrze. Industrialna przestrzeń, świetlica oferująca pełną paletę warsztatów, wykładów i innych kreatywnych atrakcji. I główny punkt programu, czyli nowoczesne, często szokujące spektakle takich reżyserów jak Warlikowski, Borczuch czy Lupa.

Wydarzenia

  • [ENGLISH BELOW]Ifigenia, Alkestis, Apolonia to trzy ofiary z ludzkiego życia, ofiary losu, przeznaczenia, wojen, ofiary przymusowe i dobrowolne. Składane w czasach mitycznych, kiedy bogowie mieszali się jeszcze do ludzkich spraw i w XX wieku, kiedy było już za późno na jakiekolwiek boskie interwencje, a los ofiar utracił literacki charakter tragedii i stał się tematem dotkliwego reportażu.Warlikowski w (A)pollonii podejmuje temat ofiarowania w kontekście odpowiedzialności, która w świecie tragedii zironizowanej i zdemistyfikowanej jest wyłącznie sprawą międzyludzką. Jego adaptacja przygotowana w oparciu o teksty Ajschylosa, Eurypidesa, Hanny Krall, J. M. Coetzeego i wielu innych jest niesamowitą wędrówką przez wielką rzeźnię, jaką są losy ludzkości. W tej śmiertelnej defiladzie biorą udział nie tylko ludzie, ale także bogowie i herosi, ofiary i kaci, aktorzy i widzowie. Warlikowski burzy niezłomne przekonania na temat ofiarowania. Czy te strzeliste akty nie powinny budzić wątpliwości? Co, jeśli jedno ofiarowanie pociąga za sobą inne ofiary? Czy ten pochód w ogóle można zatrzymać?Dyskusja prowadzona jest przy użyciu bardzo różnych rodzajów języka, przez co penetruje nie tylko heroiczne, ale przede wszystkim codzienne aspekty ofiarowania. Odkrywa, co tak naprawdę zdarzyło się, kiedy Ifigenia, Alkestis i Apolonia, która ratowała życie Żydów w czasie II wojny, powiedziały swoje ciche tak, gotowe na poświęcenie życia.Reżyseria: Krzysztof WarlikowskiAdaptacja: Piotr Gruszczyński, Jacek Poniedziałek, Krzysztof WarlikowskiDramaturgia: Piotr GruszczyńskiScenografia, kostiumy: Małgorzata SzczęśniakMuzyka: Renate Jett, Paweł Mykietyn, Piotr Maślanka, Paweł StankiewiczSongi: Renate JettReżyseria świateł: Felice RossMuzycy: Paweł Bomert, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz, Fabian WłodarekWideo: Paweł Łoziński, Kacper Lisowski, Rafał ListopadWystępują:Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska–Krzysztofik, Dorota Kolak, Maja Ostaszewska, Jaśmina Polak, Magdalena Popławska, Andrzej Chyra, Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej StuhrKoprodukcja: Festival d'Avignon, Theatre National de Chaillot, Theatre de la Place de Liege, Comedie de Geneve-Centre Dramatique, Theatre Royal de la Monnaie de Bruxelles, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w KrakowieSpektakle z napisami w języku angielskimCzas trwania spektaklu: 4 godziny 30 minut z przerwami______________________Warlikowski overturns our ingrained beliefs about sacrifice — the sacrifice of one’s life, being a victim of fate, destiny, wars; forced and voluntary sacrifice, whether made in mythical times, when gods still meddled in human affairs, or in the twentieth century, when the fate of victims had shed its literary character of tragedy and was turned into material for brutal reportage. The performance is based on texts by Aeschylus, Euripides, Hanna Krall and J. M. Coetzee andis an extraordinary voyage through the great slaughterhouse of human history. Marching in this deathly procession are people, gods and heroes, victims and henchmen, actors and viewers.By bringing together these texts, Warlikowski seeks to shed light on the ambiguous and sombre history of sacrifice, and self-sacrifice giving up one's life for another in particular. Stories of mythological characters ruled by Fate are complemented and reflected in twentieth-century experience with its helplessness in the face of the Holocaust. In the act of sacrifice the executioner becomes no less important than the victim.Direction: Krzysztof WarlikowskiAdaptation: Piotr Gruszczyński, Jacek Poniedziałek, Krzysztof WarlikowskiDramaturgy: Piotr GruszczyńskiSet design, costumes: Małgorzata SzczęśniakMusic: Renate Jett, Paweł Mykietyn, Piotr Maślanka, Paweł StankiewiczSongs: Renate JettLighting design: Felice RossMusicians: Paweł Bomert, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz, Fabian WłodarekVideo: Paweł Łoziński, Kacper Lisowski, Rafał ListopadCast: Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska–Krzysztofik, Dorota Kolak, Maja Ostaszewska, Jaśmina Polak, Magdalena Popławska, Andrzej Chyra, Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej StuhrCoproduction: Festival d'Avignon, Theatre National de Chaillot, Paryż, Theatre de la Place de Liege, Comedie de Geneve-Centre Dramatique, Theatre Royal de la Monnaie de Bruxelles, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w KrakowieShows with English subtitles. Duration: 4H30 with intermission

  • Zmierzch ery ludzi – kino a katastrofa klimatyczna(wykład + film)"Długi weekend" reżyseria Colin Eggleston, 1978, 91 minAustralijski thriller dziejący się na tzw. outback – w australijskiejgłuszy,miejscu często nietkniętym ludzką stopą. Młoda para wyrusza zdużegomiasta na weekend nad brzegiem oceanu. Podczas swojegopobytu corazbrutalniej ingerują w zastany na miejscu ekosystem. W końcunaturazaczyna się bronić…

  • Zmierzch ery ludzi – kino a katastrofa klimatyczna(wykład + film)"Długi weekend" reżyseria Colin Eggleston, 1978, 91 minAustralijski thriller dziejący się na tzw. outback – w australijskiejgłuszy,miejscu często nietkniętym ludzką stopą. Młoda para wyrusza zdużegomiasta na weekend nad brzegiem oceanu. Podczas swojegopobytu corazbrutalniej ingerują w zastany na miejscu ekosystem. W końcunaturazaczyna się bronić…

  • Festiwal Nowa Europa. Zbliżeniawrzesień-grudzień 2020Wstęp wolnyKurator: Michał GrzegorzekWystawa gościnnie: Dźwięk skupia się na pracach współczesnych polskich artystek i artystów, dla których działania performatywne lub para-performatywne stanowią główny przedmiot zainteresowania w praktyce artystycznej (choć mogą być one realizowane w nieoczywisty sposób).Zaproszeni do współpracy twórcy przygotowali nowe dźwiękowe prace, które tematycznie lub formalnie odnoszą się do wybranego spektaklu teatralnego: stanowią artystyczną odpowiedź, poruszają podobne zagadnienia lub proponują inne spojrzenie. Takie zbliżenia pozwolą czytać (słuchać) poszczególne realizacje w kontekście teatru lub poza nim, jako osobne utwory. Ciało, pozornie jedynie zredukowane do dźwięku, staje się punktem wyjścia dla wszystkich realizacji.Artystki i artyści przyglądają się człowiekowi wobec dynamicznie zachodzących zmian klimatycznych, społecznych czy ekonomicznych oraz wynikających z nich konsekwencji: obalania struktur władzy czy negocjowania istniejącego porządku. Każda kompozycja zaczyna się od fizycznego działania i stanowi jego zapis, powidok lub efekt. Od nagrań terenowych, przez dźwiękowe kolaże, klubowe eksperymenty, po poezję słowa mówionego. Ciało, które słucha i jest słyszane. Rozciągnięta w czasie wystawa będzie dostępna dla słuchaczy w różnych punktach Nowego Teatru. Następujące po sobie w czasie pojedyncze instalacje dźwiękowe pojawią się w każdym tygodniu poprzedzającym premierę spektaklu, do którego się odnoszą. Program: 14-19.09 Justyna Banaszczyk/FOQL skomentuje spektakl "Trzy epizody z życia" Markusa Öhrna28.09-4.10 Gregor Różański odniesie się do spektaklu "Imaginary Europe" Olivera Frljića13-19.10 Kem zainspiruje się wideo instalacją Driesa Verhoevena "Wstydliwe widoki"2-8.11 Przemysław Branas przygotuje dźwiękową wypowiedź o "Farm Fatale" Philippa Quesne 30.11-4.12 Zorka Wollny weźmie na warsztat "I love you, Goodbye" autorstwa Gob SquadFestiwal sfinansowany z budżetu Miasta St. Warszawy________________ENGLISH VERSIONThe Approaches exhibition featuring: Sound focuses on contemporary works by Polish artists whose performative and para-performative activities represent the main area of interest in their arts practice (though they can be delivered in less than obvious ways).The artists invited to take part have prepared new sound works, which thematically or formally refer to a chosen theatrical play: they represent an artistic answer, touching on similar questions or else offer up differing perspectives. These sorts of approaches allow a reading (listening) of individual pieces in the context of theatre or outside of it, as separate works. The body, superficially reduced to sound, becomes a starting point for all the projects.Artists approach human beings in terms of dynamically occurring environmental, social or economic changes, as well as their consequences: the removal of governing structures or negotiations involving existing status-quos.Programme: 14-19.09 Justyna Banaszczyk/FOQL will comment on the show 3 Episodes of Life by Markus Öhrn28.09-4.10 Gregor Różański will reference the show Imaginary Europe by Oliver Frljić13-19.10 Kem will be inspired by Dries Verhoeven's video installation Guilty Landscapes2-8.11 Przemysław Branas will comment on the show "Farm Fatale" by Philippe Quesne30.11-4.12 Zorka Wollny will reference the show "I love you, Goodbye" by Gob Squad

  • Festiwal Nowa Europa. ZbliżeniaWrzesień - grudzień 2020Efemeryczności i festiwalizacji życia kulturalnego przeciwstawiamy festiwal w formule on going, trwający cały sezon. Zależy nam, żeby pokazy nie miały charakteru krótkotrwałego wydarzenia, ale stały się regularną praktyką spotkania z ważnymi twórcami teatru europejskiego i światowego.Do tej pory żyliśmy w świecie generującym wciąż nowe wydarzenia. To była nasza teraźniejszość, ale już wiemy, że raczej nie jest to nasza przyszłość, którą powinniśmy zaakceptować. Przestawienie się na nowy rytm, to uznanie, że nie potrzeba od razu stuprocentowej sprawności, że istnieją niedyspozycje, zachodzą zmiany. Z takiego podejścia wyłania się zmodyfikowany pandemicznie program Festiwalu Nowa Europa.Trzeba pogodzić się ze stratą, mieć świadomość tymczasowych ograniczeń. Nie możemy przewidzieć przyszłości, zakładać, że nic się więcej nie zmieni, zmusić systemu do działania. Możemy być gotowi na zmiany i z nich korzystać. Pojedyncze spektakle to wyspy, które stają się elementami większej sieci wielowymiarowych archipelagów. Archipelagi są dynamiczne, a ta ruchoma geometria polega na nieustannym włączaniu innych punktów widzenia. Każda wyspa jest zaczątkiem nowej idei. Dzisiaj uczymy się tej nowej choreografii geografii.Program Festiwalu Nowa Europa: Zbliżenia składać się będzie z trzech segmentów wyznaczanych przez osie współpracy i wymiany oraz miejsce, w którym się spotkamy: Warszawę.Współpraca, czyli FOKUSTo szeroka prezentacja jednego z najciekawszych i najbardziej oryginalnych twórców europejskich, dzięki któremu wciąż żywe są dyskusje o granicach współczesnego teatru. Markus Öhrn buduje transowe widowiska o przemocy, w których zaburza myślenie na temat porządku rodzinnego narzucanego przez tradycje, kwestionuje przyjęte normy i wartości.W programie: "Trzy epizody z życia", "Bergman w Ugandzie", w tym premierowe pokazy oprowadzania po Domu Artysty, "Rodzina" - serial na żywo.Wymiana, czyli GOŚCIENowy Teatr od początku istnienia poważnie traktuje program prezentacji spektakli gościnnych. W obliczu braku w Warszawie międzynarodowego forum teatru, stara się wypełniać tę lukę i zapraszać spektakle wytyczające nowe drogi w sztukach performatywnych. W sporze o to, czy mapa jest ważniejsza od terytorium, nie opowiadamy się po żadnej ze stron. Jednak, by stworzyć mapę, trzeba najpierw poznać terytorium. A to nie jest takie łatwe. Zaproszone spektakle to różne spojrzenia na pamięć, tradycję, cierpienie, pracę, moralność, współpracę czy przyszłość — spojrzenia kwestionujące przyjętą dynamikę relacji. Sprawdzamy, na co tak naprawdę patrzymy? Co widzimy, a co jest nam pokazywane?W programie: "Farm Fatale" Philippe Quesne, "Imaginary Europe" Olivier Friljić, "Wstydliwe widoki" Dries Verhoeven, "I Love You, Goodbye" (edycja polska) Gob SquadTowarzysząca programowi wystawa feat. Dźwięk skupia się na pracach współczesnych polskich artystek i artystów, dla których działania performatywne lub para-performatywne stanowią główny przedmiot zainteresowania w praktyce artystycznej (choć mogą być one realizowane w nieoczywisty sposób). Zaproszeni do współpracy twórcy przygotują nowe dźwiękowe prace, które tematycznie lub formalnie odnoszą się do jednego wybranego spektaklu: stanowią artystyczną odpowiedź, poruszają podobne zagadnienia lub proponują inne spojrzenie.Gościnnie udział biorą: Przemek Branas, FOQL (Justyna Banaszczyk), kem, Gregor Różański, Zorka WollnyWarszawa, czyli TRANSFERJeśli szukać Warszawy, znajdzie się ją – jak to określał ironicznie Sławomir Mrożek – „na wschód od zachodu i na zachód od wschodu”.WschodyZapraszamy do współpracy młodych, utalentowanych twórców z Europy Wschodniej, aby zadebiutowali na scenie Nowego Teatru. Twórczość litewskiej reżyserki Eglė Švedkauskaitė charakteryzuje analityczne podejście do współczesnego społeczeństwa. Przygotowywany w Nowym Teatrze projekt "Grupa warszawska" zbada, jak wygląda życie młodej Polki i Polaka, mieszkańców Warszawy, w czasach kryzysu klimatycznego. Omawiając z młodzieżą problemy dotyczące tożsamości i ekologii, postaramy się dowiedzieć z czym będą identyfikować się w przyszłości. Czy przyszłe pokolenia mogą czuć się obywatelami planety w taki sam sposób, w jaki postrzegają siebie jako Polaków? I czy jest jakaś nadzieja na działanie wypływające z tej reorientacji?ZachodyW trakcie Showcase Generation After prezentujemy najnowsze zjawiska obecne na polskiej scenie teatralnej. Showcase gromadzi ogromną różnorodność kreatywnych umysłów, w platformie udział biorą przedstawiciele i programatorzy najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki. To nowa szkoła myślenia, radykalne środki, osobiste wypowiedzi. Przyglądamy się temu, co znane, szukamy w tym szans i ograniczeń. Zaglądamy do głów najradykalniejszych twórców nowego polskiego teatru. W tym roku, wyjątkowo online.Kuratorzy Festiwalu Nowa Europa. Zbliżenia: Karolina Ochab, Joanna Nuckowska, Piotr Gruszczyński, Olga DrygasKurator wystawy feat. Dźwięk: Michał GrzegorzekProgram festiwalu:18–19 września "Trzy epizody z życia" i "Bergman w Ugandzie" reżyseria Markus Öhrn25–27 września "Grupa warszawska" reżyseria Eglė Švedkauskaitė2–3 października "Imaginary Europe" reżyseria Oliver Frljić7–11 października "Wstydliwe widoki" reżyseria Dries Verhoeven10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22 listopada "Rodzina" reżyseria Markus Öhrn6–7 listopada "Farm Fatale" reżyseria Philippe Quesne4–5 grudnia "I Love You, Goodbye" Gob Squad Premiera polskiej edycjiBilety: 50/35 PLNBilety na "Wstydliwe widoki": 10 PLNBilety na "Bergmana w Ugandzie": 5 PLNFestiwal sfinansowany z budżetu Miasta St. Warszawy