Ruszaj w miasto za free!

Nie potrzeba portfela bez dna, aby wypełnić sobie tydzień ciekawymi wydarzeniami. Przygotowaliśmy dla Was listę wartych uwagi wydarzeń na które wstęp jest całkowicie darmowy. Po prostu dużo dobra za free!

Wydarzenia

  • Mała Klasyka - seria koncertów muzyki klasycznej dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Jak słuchać muzyki klasycznej? Czemu to najciekawsza muzyka pod słońcem? Jak żyli wybrani kompozytorzy oraz jakie tajemnice kryje świat muzyki klasycznej?Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdziecie podczas naszych cotygodniowych spotkań.TEMATY SPOTKAŃ: 1. Zaproszenie do świata muzyki klasycznejJaka jest muzyka, jak możemy jej słuchać, co składa się na utwór, co ma wspólnego jedna z najpopularniejszych piosenek radiowych z symfonia Beethovena - sprawdźcie razem ze mną!2. W świecie Klasyków WiedeńskichKim jest wielka trójca klasyków wiedeńskich? Dla kogo pisali swoje utwory? Poznacie ciekawostki z ich życia oraz posłuchacie ich fantastycznych kompozycji. 3. Cztery Pory RokuKtórych kompozytorów zafascynowała zmienność pogody? Jakie utwory pisali? Jak słońce, odgłosy burzy i nieprzyjemny mróz zamieszkały między dźwiękami - sprawdźcie sami.4. Muzyka Polska Czy poza Chopinem mamy polskich kompozytorów? Jak się nazywają, co komponowali, czym się inspirowali?5. Muzyka HiszpańskaPełna wigoru muzyka hiszpańska, obudzi najbardziej zatwardziałego śpiocha! Zobaczcie sami co kryje się między nutami kompozycji czołowych hiszpańskich kompozytorów.6. W grocie króla górPoznamy piękne kompozycje muzyki skandynawskiej, ciekawostki o kompozytorach oraz ich inspiracje7. Wielki spisek dziejów - czyli dlaczego muzyka węgierska jest cygańskaO tym, że dwaj czołowi kompozytorzy epoki romantyzmu - Brahms i Liszt dali złapać się w cygańską pułapkę, nie każdy wie. O co chodzi w spisku i dlaczego muzyka węgierska, którą znamy nie jest węgierska. Zagadkę odkryjemy przy dźwiękach - Brahmsa i Bartóka. 8. W romantycznej krainie- dzieła wybraneEpoka bogata w wydarzenia historyczne, prądy muzyczne i pomysły kompozytorskie. Ogromnie zróżnicowana i przepiękna! Dajcie się zabrać w podróż przez wiele krain, aby poznać najpiękniejsze dzieła, ówczesnych kompozytorów.9. W krainie poplątanych melodii.Jak pisali kompozytorzy epoki baroku? Czemu mówimy o poplątanych melodiach. Jak wtedy wyglądał fortepian, a w zasadzie jego dziadek?W tym roku edycję wakacyjną poprowadzi Marta Plasota - studentka w klasie fortepianu w Akademii Muzycznej w Katowicach. Występowała w wielu salach koncertowych w Polsce i w Europie m.in. w Ambasadzie Niemieckiej w Warszawie, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, w sali koncertowej „Florianka” w Krakowie, w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w Warszawie, a także we Włoszech, na Malcie i w Zell an der Pram w Austrii. Artystka bierze czynny udział w wielu festiwalach muzycznych, takich jak: „Perła Baroku”, „Filharmonia dla dzieci”, czy „Muzyka u Gałczyńskiego”. Jest stypendystką Julian Cochran Foundation. Od 2019 wchodzi w skład Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademia Operowa. Swój warsztat pianistyczny kształtowała pod kierunkiem pedagogów z całego świata: Diny Yoffe, Ewy Pobłockiej, Anny Malikovej, Nazareno Ferruggio, czy Daniele Petralia. Na swoim koncie ma udział w zarejestrowanym projekcie „Wyśpiewane ptaki” organizowanym na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina pod opieką prof. Jadwigi Rappé. Czas trwania zajęć: 35 minutMiejsce: scena Koszyków na parterze, tuż za barem KoszykiWstęp na zajęcia jest wolny (ilość dzieci w grupie to max. 20. O uczestnictwie decyduje kolejność pojawienia się na miejscu wydarzenia)Serdecznie zapraszamy! Regulamin zajęć tutaj https://bit.ly/regulamin-małaklasykaOrganizatorzy wydarzenia: Hala Koszyki i Julian Cochran FoundationPartner wydarzenia: Sklep Muzyczny Pasja oraz Kiełba w Gębie

  • Retrospektywa malarstwa Urszuli Broll w Muzeum Rzeźby w Królikarni to opowieść o trwającym wiele dekad życiu oraz twórczości niezwykłej i niesłusznie zapomnianej artystki. Początki działalności artystycznej Urszuli Broll (1930–2020) przypadły na trudne lata powojenne. Artystka nigdy jednak nie tworzyła na zamówienie komunistycznych władz. Jako jedna z nielicznych kobiet aktywnie kształtowała powojenną awangardę artystyczną i tzw. katowicki underground. Tytułowy atman (z sanskrytu duch, oddech) pojawił się w twórczości Broll w 1967 roku i wiąże się z działalnością katowickiej Grupy Oneiron. W pracowni, którą artystka prowadziła z mężem Andrzejem Urbanowiczem, powstało w latach 60. XX wieku laboratorium eksperymentów duchowych i artystycznych. Dyskutowano tam o filozofii, religii, magii, okultyzmie i gnozie. Najważniejszym dziełem grupy katowickich artystów jest Leksykon (Encyklopedia symboli). Składa się z 30 czarnych kartonów, z których każdy przypisany jest do jednej z liter polskiego alfabetu. Asumptem do powstania kolejnych kart było każdorazowo osobne hasło: atman, ból, cefalus, drzewo…, dopełniane przez artystów nowymi słowami i rysunkami według ściśle określonego harmonogramu. Sposób nanoszenia własnych pomysłów i oznaczeń przypominał gry surrealistów – kolejność ustalano przez losowanie. Jedynym ograniczeniem twórców był dobór kolorów. Oprócz bieli dopuszczalna była barwa boskiej światłości – srebrna lub złota. Pierwszy kwadrat A, który przypadł Broll, miał się odnosić właśnie do pojęcia atman. Podczas gdy Urbanowicz zgłębiał tajniki zachodniego okultyzmu, ezoteryki i alchemii, Broll odkrywała mistykę Indii, taoizm, filozofię zen i tantrę. Tłumaczyła też teksty Carla Gustava Junga. Pod wpływem lektur i dalekowschodnich praktyk medytacyjnych rozwijała się nowa twórczość artystki. W latach 80. XX wieku Broll podążając za wspólnotą buddyjską, zamieszkała w Przesiece w Karkonoszach. Nazwała ją miejscem odnalezionym. W domu na wzgórzu, w otoczeniu dzikiego ogrodu, tworzyła obrazy medytacyjne, barwne mandale i misterne czarno-białe rysunki tuszem. Malowała pejzaże gór, które nazywała stanami emocjonalnymi. W spokoju i ciszy artystka oddawała się medytacjom i tam odnalazła równowagę duchową. Malarstwo Urszuli Broll, odległe od sztuki rozumianej jako wytwarzanie obiektów, ewoluowało w kierunku, który artystka nazwała: sztuka jako joga. Praktyka ta uwolniła ją od poddawania się wymaganiom i kryteriom świata sztuki, ale również usytuowała ją poza wielkimi narracjami głównego nurtu polskiej historii sztuki. Urszula Broll zmarła w lutym 2020 roku, gdy trwały przygotowania do tej wystawy. Ekspozycja jest dla odbiorców okazją do wyciszenia się. Mandale artystki budzą rodzaj pozbawionej niepokoju tęsknoty. Wywołują przemyślenia na temat relacji człowieka z naturą i metafizycznym wymiarem rzeczywistości. Partnerem wystawy jest Fundacja Katarzyny Kozyry. Fundacja wspiera aktywność kobiet w obszarze kultury i sztuki. Jeden z jej nowych wieloletnich projektów dotyczy pracy na rzecz zwiększenia obecności i dostrzegania aktywności kobiet na scenie artystycznej. Pierwszym zadaniem w ramach projektu, realizowanego przez Fundację przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Sztuki Wizualne 2019, było przeprowadzenie prac związanych z całościowym opracowaniem i prezentacją publiczności dorobku artystycznego Urszuli Broll. Fundacja wydała pierwszy kompletny katalog dzieł artystki Urszula Broll. Atman znaczy Oddech. Projekt kuratorski: Katarzyna KucharskaWspółpraca kuratorska: Agnieszka TarasiukPartner wystawy: Fundacja Katarzyny KozyryWięcej informacji http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wystawy/urszula-broll-atman-znaczy-oddech,197.html******Urszula Broll. Atman means Breath. The Retrospective of Urszula Broll's painting at the Sculpture Museum in Królikarnia Palace tells the story of this unjustly forgotten artist’s long life and extraordinary creative output. Urszula Broll (1930–2020) began her artistic activity during the difficult post-war years. Nevertheless, the artist never took commissions from the communist authorities. She was one of the few women who made an impact on the post-war artistic avant-garde and the so-called Katowice underground. The word atman (Sanskrit: ghost, breath) appeared in Broll’s work in 1967 and is associated with the Oneiron Group in Katowice. Her studio, which she kept with her husband Andrzej Urbanowicz, became a laboratory for spiritual and artistic experiments in the 1960s. Philosophy, religion, magic, occultism and gnosis were discussed there. Oneiron’s most important work is "Lexicon" ("Encyclopaedia of Symbols"). It consists of 30 black cardboard boxes, each of which was assigned one letter of the Polish alphabet. Each in turn was assigned a watchword beginning with the given letter: atman, ból (pain), cephalus (Greek hero), drzewo (tree) ..., which were supplemented by the artists with new words and drawings according to a strictly defined schedule. Their method for ordering their own ideas, signs and symbols resembled the Surrealists’ drawing of lots to determine artistic themes. The only restriction was the choice of colours: the only acceptable ones were white, silver and gold – the colours of divine light. The first box with the letter A, which went to Broll, was marked with the concept atman. While Urbanowicz explored the mysteries of Western occultism, esotericism and alchemy, Broll delved into Indian mysticism, Taoism, Zen philosophy and tantra. She also translated texts by Carl Gustav Jung. Her work came to be heavily influenced by her reading and Far Eastern meditation practices. In the 1980s, Broll, following a Buddhist community, moved to the village of Przesieka in the Karkonosze Mountains. She called it her discovered place. At home on a hill, surrounded by a wild garden, she created paintings on meditation, colourful mandalas and intricate black-and-white ink drawings. She painted mountain landscapes, which she called emotional states. In peace and quiet, the artist devoted herself to meditation, attaining spiritual equilibrium. Broll’s paintings – distant from art understood as making objects – evolved toward what the artist called art as yoga. This practice freed her from the requirements and criteria of the world of art, but it also placed her outside the mainstream narratives in Polish art history. Urszula Broll died this past February while preparations for this retrospective were under way. The exhibition provides viewers an opportunity to experience tranquillity. The artist's mandalas evoke longings free of anxiety. They inspire contemplation about the relationship between man and nature as well as the metaphysical dimension of reality. The exhibition's partner is the Katarzyna Kozyra Foundation. The Foundation supports women's activity in culture and the arts. One of its new long-term projects is an effort to increase the presence and improve the perception of female artists. The first task of the project, implemented by the Foundation with the support of the Minister of Culture and National Heritage under the 2019 Visual Arts Program, was to fully catalogue Urszula Broll’s oeuvre and present it to the public. The Foundation has published the first complete catalogue of her work entitled Urszula Broll. Atman znaczy Oddech.

  • OPIS PROJEKTU „SPOTKAJMY ARTYSTÓW W SIECI…” FUNDACJI GODNIE ŻYĆ, finansowanego ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w Sieci”Celem projektu “Spotkajmy artystów w sieci…” jest przybliżenie - za pośrednictwem sieci internetowej, twórczości współczesnych artystów malarzy, szerokiej rzeszy odbiorców - zarówno osobom dorosłym, jak i młodzieży, seniorom, także niepełnosprawnym, szczególnie zamieszkującym miejscowości z trudnym dostępem do obiektów kulturalnych i przez to zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze, co szczególnie ważne jest w okresie ograniczeń będących wynikiem pandemii koronawirusa.Dzięki tej inicjatywie zostanie nagrany cykl 10 filmików (ok. 20 minutowych) ze spotkań ze współczesnymi artystami, połączonych z wystawą każdego artysty, pokazanych w sposób artystyczny iatrakcyjny - w plenerze/wnętrzu na terenie loftowego Centrum Praskie Koneser w Warszawie, a następnie zamieszczenie ich w Internecie. Aby zapewnić odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne - niesłyszące i słabosłyszące, materiał filmowybędzie opatrzony napisami.Filmy te nie zostaną usunięte z sieci nawet po okresie obowiązkowego, nieodpłatnego udostępnienia po zakończeniu zadania. Nadal będą mogły być nieodpłatnie oglądane przez odbiorców, przez co liczba ich będzie stale rosła.Lista artystów, bohaterów filmów:- Iwona Ostrowska - członek Związku Polskich Artystów Plastyków, należy do Grupy Twórczej PositiveART i Młodzi Sztuką, w swojej sztuce z gruntu emocjonalnej, oszczędnie operuje kolorem podkreślając tym ideę przekazu i przesłanie.- Olga Bukowska - absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jej twórczość charakteryzuje się żywiołowością, brakiem ograniczeń stylistycznych, impulsywnością, emocjonalnością. Opiera się przede wszystkim na łączeniach kolorystycznych.- Malwina de Brade - członek Związku Polskich Artystów Plastyków, grupy fotograficznej Szare Dni oraz grupy artystycznej Equitas Equitatum, zajmuje się ilustracją książkową, fotografią, grafiką warsztatową i animacją, współpracuje przy tworzeniu kostiumów, charakteryzacji i scenografii.- Katarzyna Czajka - członek Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa, w swoim procesie twórczym przekształca inspirujące ją otoczenie na własny język i styl malarski zachęcając odbiorcę do własnych odczuć. – jej sztuka jest społecznie zaangażowana,- Barbara Wroniszewska-Wójcik - członek Związku Polskich Artystów Plastyków, tworzy ekspresyjne i oryginalne obrazy malowane farbami olejnymi, akrylowymi, akwarelą, rysunki tuszem, tuszem lawowanym, kredką, węglem, grafitem, ołówkiem, itp., grafiki wielu technik i prób eksperymentalnych.- Kamil Jaczyński - członek Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, jego twórczość to szeroko rozumiany neoekspresjonizm tworzony przy użyciu technik mieszanych. Tematyka to studium ludzkiej twarzy poddanej różnym charakterystycznym deformacjom.- Marta Czajka-Trzeciakowska - członek Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, tworzy ekspresyjnie barwą pod wpływem przemyśleń, emocji inspirując się otaczającym światem, obejrzanymi filmami.- Anna Trochim - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współtwórczynią warszawskiej grupy „Via Varsovia”, udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą, w swojej sztuce posługuje się językiem geometrii- Tomasz Kuran - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jego obrazy to głównie splot emocji bądź gra bardziej lub mniej dostrzegalnych osób, nieosób, sylwetek, niesylwetek, uczuć, nieuczuć. Tworzy w wielu stylach.- Magdalena Hajnosz - absolwentka ASP w Warszawie; jej obrazy to sztuka silnych emocji, wyrazistego spostrzegania. Postaci z jej obrazów nierzadko są przerysowane, potraktowane z przymrużeniem oka albo dozą dobrego humoru.- Jakub Kępka - w swoich obrazach zamyka osobiste obserwacje życia opartego na kontraście i dysharmoniiPatroni Medialni RDC - Radio Dla Ciebie i TVP3 WarszawaProjekt realizowany będzie od 1 czerwca do 30 września 2020 r., natomiast jego rezultaty w postaci filmów pozostaną w sieci bezterminowo.

  • Ferment Praski i Dom ze sztuką zapraszają na wystawę malarstwa Kamila Jaczyńskiego "The future is now". Jego twórczość plastyczna to szeroko rozumiany neo-ekspresjonizm tworzony przy użyciu technik mieszanych. Najczęściej z wykorzystaniem farb akrylowych, choć pojawia się również farba w sprayu oraz markery. Tematyka prac to przeważnie studium ludzkiej postaci poddanym różnym deformacjom. To kolorowy kalejdoskop emocji i charakterów będący wynikiem codziennych obserwacji przeniesionych na papier i płótno.Prezentowany wybór malarstwa to trzecia odsłona cyklu „The Future is now” prezentująca zaledwie fragment obszernego zbioru prac artysty.Część z prac prezentowanych na tej wystawie powstało podczas lockdown'u, co z pewnością miało wpływ na emocje jakie przekazują te obrazy – zapowiada wystawę Kamil Jaczyński. Więcej można zobaczyć tutaj: https://www.instagram.com/kamil_jakuza_jaczynski/GDZIE: Ferment Praski, Centrum Praskie KoneserKIEDY: WERNISAŻ 3 września 2020, godz. 19:00, a wystawę można oglądać do końca września.W obrazach Kamila Jaczyńskiego odnaleźć można odniesienia do twórczości takich, uznanych już twórców, jak np. Jean-Michel Basquiat czy Shalom Neuman Thomas. Stanie się to oczywiste dla widza, który będzie miał okazję umieścić pojedynczą kompozycję artysty w kontekście zbioru całej jego twórczości. Płótna korespondują ze sobą, pozostają w nieustannym dialogu – zarówno ze względu na warsztatową konsekwencję malarza jak również przywiązanie do charakterystycznych motywów. W pracach Jaczyńskiego, na pierwszy plan wysuwa się twarz – maska, która niezmiennie stanowi dominantę kompozycyjną dzieł artysty. Kształtując formę obrazu, artysta posługuje się ostrymi, wibrującymi barwami. W obrębie kompozycji pojawiają się napisy, cytaty ze współczesnej popkultury. Obrazy Kamila Jaczyńskiego, pomimo lekkiej, na pierwszy rzut oka radosnej formy, odnoszą się do niezwykle istotnych problemów, z którymi zmaga się współczesny świat. - Mikołaj Konopacki, Pragaleria***BIOGRAM: Kamil Jaczyński – artysta plastyk zawodowo związany z branżą muzyczną. Animator kultury i sportu. Wykładowca i specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Członek Akademii Fonograficznej, Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa i Związku Producentów Audio Video. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej.Wykłada w Akademii Menedżerów Muzycznych, a także na studiach podyplomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i w Collegium Civitas. Z kulturą Hip-Hop związany niemalże od początku jej zaistnienia w Polsce. Jeden z twórców projektu Poezja Miejska Rap zorganizowanego przez Służewski Dom Kultury i dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego” i kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do ulubionych”. Współtwórca "Antologii Polskiego Rapu" wydanej nakładem Narodowego Centrum Kultury. Inicjator ogólnopolskiego cyklu paneli dyskusyjnych "Piractwo, czy dozwolony użytek" poruszających tematykę prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz nowoczesnego modelu zarządzania kulturą.

  • Letnie warsztaty klaunady na Pradze PółnocJednym z groźniejszych efektów pandemii jest wypalenie zawodowe, utrata apetytu, humoru, bezsenność i depresja. Cierpią na nią rodzice, nauczyciele, bezrobotni aktorzy, ale także dzieci, znudzone siedzeniem przed ekranem. Naukowcy z Instytutu Badania Humorów Społecznych odkryli szczepionkę na spadek nastroju – to KLAUN. Wg zarazkologa prof. Brudzyńskiego „kontakt z klaunem sprzyja podwyższeniu odporności psychicznej, rozwija półkule mózgowe i rozbudza klauna wewnętrznego, który wspomaga kreatywność w kontakcie z dzieckiem, szefem, mężem, żoną, czy – samym sobą.” Szczepionka antydepresyjna będzie testowana tego lata na Pradze Północ w dawnym ZOO MARKECIE podczas warsztatów cyrkowych, które poprowadzi rodzinna firma klauniarska United Clowns. Eksperci prognozują, że po bankructwie Cirque de Soleil to właśnie United Clowns stanie się liderem rynku rozrywki, obsługując nie tylko wesela, pogrzeby, komunie, porody, urodziny i wieczory panieńskie, ale także – święta miejskie, parady i marsze. Eksperci prognozują, że klaun to zawód przyszłości i coraz więcej aktorów, developerów, dyrektorów instytucji, biznesmenów i zwykłych obywateli zatrudni się w United Clowns, a jesienią może dojść wręcz do INWAZJI KLAUNÓW na miasto. Szukasz inspiracji? Chcesz odmrozić wyobraźnię? Nauczyć się żonglować i poznać fajne osoby, równie zagubione jak ty i razem z nimi stać się częścią NOWEGO ŚWIĘTA MIEJSKIEGO – INWAZJI KLAUNÓW? Zapraszamy na MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY CYRKOWE. W programie warsztaty:- cyrkowe - naucz się żonglować i żongluj z nami podczas finału INWAZJI KLAUNÓW- scenograficzne - stwórz maskę - totem inspirowany tradycją praskich rzemieślników, dołóż swoją cegiełkę do scenografii święta miejskiego INWAZJI KLAUNÓW- klaunada - wejdź do świata, gdzie panują przyjemność, odkrywanie i figlarność. Twój clown to część ciebie: ta najbardziej zaciekawiona, spontaniczna i autentyczna. Odkryj swojego klauna i włącz się jako odtwórca/odtwórczyni konkretnych ról w programie artystycznym podczas INWAZJI KLAUNÓWMożna wziąć udział w dowolnej liczbie warsztatów.Uwaga! Udział bezpłatny, ograniczona liczba miejsc. Zapisy przez stronę Domu Kultury Praga.Z uwagi na pandemię COVID - 19 warsztaty będą się odbywać na świeżym powietrzu (Praski Ogródek Sąsiedzki, Centrum Praskie Koneser), prosimy o zachowywanie dystansu i zakrywanie ust oraz nosa. Zapewniamy płyny dezynfekujące.Terminy - Praski Ogródek Sąsiedzki:Warsztaty cyrkowe z Krzysztofem Kosterą:2 sierpnia, g. 12:00-14:009 sierpnia, g. 10:00-16:00 / “Dzień z Odskocznią” 16 sierpnia, g. 12:00-14:00 23 sierpnia, g. 12:00-14:00 30 sierpnia, g. 12:00-14:00Warsztaty scenograficzne z Ewą Woźniak: 23 sierpnia g. 11:00 - 13:0030 sierpnia g. 11:00 - 13:00 6 września g. 11:00 - 13:0013 września g. 11:00 - 13:00Warsztaty muzyczne z Czesławem Mozilem:23 sierpnia g. 15:00-19:00 (Praskie Centrum Koneser)13 września g. 15:00-19:00W programie praca z tekstem, melorecytacje, dźwięki akordeonu, dzwonków i wszystkiego, co znajdziemy pod ręką. Dołącz do cyrkopunkowej kapeli muzycznej!Warsztaty z klaunady z Mają Łukomską: 19 września, g. 11:00-14:003 października g. 11:00-14:00Terminy - Centrum Praskie Koneser:Warsztaty cyrkowe z Krzysztofem Kosterą i Odskocznia:19 sierpnia, g. 12:00-14:0020 sierpnia, g. 12:00-14:0021 sierpnia, g. 12:00-14:0023 sierpnia, g. 13:00-15:0024 sierpnia, g. 12:00-14:0025 sierpnia, g. 12:00-14:0026 sierpnia, g. 12:00-14:0027 sierpnia, g. 12:00-14:0028 sierpnia, g. 12:00-14:00Warsztaty muzyczne z Czesławem Mozilem:23 sierpnia g. 15:00-19:00Prowadzący warsztaty:Krzysztof Kostera - absolwent Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku ze specjalizacjami: wolna drabina ekwilibrystyczna, trapez statyczny, żonglerka. Od 6. lat jest zawodowym aktorem cyrkowym oraz teatralnym. Grał w warszawskim teatro – kabarecie „Pożar w Burdelu” (6. spektakli) jest menedżerem WCMiŚ „Warszawskiego Cyrku Magii i Ściemy” (4. spektakle) – cyrk teatralny, oraz gra w PTL – „Praski Teatr Lalek” – teatr lalkowy (2. spektakle). Jest aktywnym animatorem cyrkowym, prowadzi warsztaty sztuki cyrkowej dla dorosłych, tworzy autorskie numery cyrkowe, boyleskowe (męska burleska), teatralne. Współpracuje z kilkoma agencjami artystycznymi.Odskocznia - inicjatywa pedagogiczno-cyrkowa, która przybliża to, co w cyrku najlepsze: radość, przekonanie o swoim potencjale, odwadze, możliwość działań indywidualnych i efektywnej współpracy. Odskocznia oferuje zajęcia rozwojowe z wykorzystaniem technik cyrkowych./ www.odskoczniastudio.plEwa Woźniak - scenografka, artystka wizualnaMaja Łukomska - Specjalizuje się w teatrze fizycznym, improwizacji teatralnej i komediowej oraz klaunadzie. Aktorka, facylitatorka i trenerka, nauczycielka psychologii i public speaking. Szkoliła się w Ognisku Teatralnym u Machulskich i na licznych kursach teatralnych za granicą, między innymi ze studiem Matejka, Moveo Barcelona, Ultima Vez, LISPA Berlin, Imprology London, z Jonathanem Kayem, Divine Ridiculous, Lory Leshin w Wiedniu, u Johna Turnera w Kanadzie oraz Paoli Coletto w Padwie.Patronami medialnymi "Inwazji Klaunów" są:WAW4FREERADIO RDCRADIO KAMPUSWARSZAWA.NGO.PLGAZETA MIESZKANIEC

  • Lubisz proste majsterki w duchu zero/less waste? Nie bardzo się na nich znasz, ale pragniesz polubić? Doceniasz pyszne jedzenie z różnych stron świata? Masz ochotę poznać nowych ludzi, których prawdopodobnie nie spotkałbyś_abyś w innych okolicznościach?Zapraszamy Cię do wspólnego rzemieślniczego stołu!Wspólne tworzenie stanie się okazją do wzajemnego zapoznania się przez mieszkańców Warszawy, wywodzących się z różnych stron świata. Część miejsc na warsztatach zarezerwowana jest dla osób z doświadczeniem migracji przymusowej. Będziemy zachęcać Was do dzielenia się przysmakami z różnych regionów!Uwaga: w czasie większości warsztatów odbywają się zajęcia DRAMA DLA DZIECI ● Letnia Akademia Międzykulturowa - dla dzieci w wieku 8-12 lat, więc polecamy wspólne zgłoszenia dzieci i rodzicówPLAN22 sierpnia, sobota 13:00-14:30 motanki - prow. Ewa Kurzawa22 sierpnia, sobota 15:00-16:30 eko kosmetyki - prow. Agata Boimska12 września, sobota 15:00-16:30 eko mydełka - prow. Martyna Łukaszewska19 września, sobota 13:00-14:30 świeczki sojowe - prow. Martyna Łukaszewska19 września, sobota 15:00-16:30 makrama - prow. Martyna Łukaszewska3 października, sobota 15:00-16:30 eko woreczki na warzywa - prow. Martyna ŁukaszewskaMIEJSCESolatorium, Jazdów 3/9PROWADZĄCEAgata BoimskaAbsolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowana kwestiami humanitarnymi, zjawiskiem migracji i uchodźstwa oraz zmianami klimatu. W wolnych chwilach lubi podróżować, robić domowe kosmetyki, gotować wegańskie jedzenie dla przyjaciół oraz słuchać trip-hopu, funku i muzyki lat 80.Ewa KurzawaAnimatorka i kulturoznawczyni (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studentka arteterapii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od zawsze interesuje się teatrem – lubi być i na widowni, i na scenie. Ukończyła Poznańską Akademię Sztuk Scenicznych oraz studio teatralne przy Teatrze Baza w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Węgajty. Lubi przebywać z ludźmi – niezależnie od ich wieku:). Pracuje jako edukatorka muzealna, prowadzi warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.Martyna Łukaszewskakoordynatorka projektu Letnia Akademia Międzykulturowa, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Stosunków Międzynarodowych oraz Studiów podyplomowych z zakresu pomocy humanitarnej. Trenerka Umiejętności Społecznych. Koordynatorka projektu Uniwersytetu Warszawskiego Muzułmanin czyli kto?, w ramach którego opublikowana została broszura informacyjna skierowana do nauczycieli i organizacji pozarządowych. W Fundacji dla Wolności działa od dwóch lat jako wychowawczyni i koordynatorka merytoryczna projektu Przystanek “Świetlica” dla dzieci uchodźców. W ramach stowarzyszenia Ta Szansa prowadzi warsztaty w duchu Pozytywnej Dyscypliny. Zajmuje się edukacją wielokulturową oraz globalną, cały wolny czas poświęca na podróżowanie.ZAPISYPrzez formularz: https://forms.gle/TVhTxVgRiHj4tbHt5 Zachęcamy do regularnego uczestnictwa, ale nie jest ono wymagane :)Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 liczba miejsc na organizowanych wydarzeniach jest ograniczona – w warsztatach może wziąć udział maksymalnie 12 osób.Każda osoba, która zapisała się na warsztaty przez formularz zgłoszeniowy dostanie e-mailowe potwierdzenie zapisu.Pytania prosimy zgłaszać pod adres mailowy martyna@fundacjadlawolnosci.org tytułując wiadomość ROBÓTKI PRZY MIĘDZYNARODOWYM STOLENa Osiedlu Jazdów nie ma miejsc parkingowych dla uczestników wydarzeń. Zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską lub rowerem.

  • Warszawo! Trwa II edycja konkursu dla mieszkańców Warszawy na projekty lokalne: "PO SĄSIEDZKU"!Konkurs ma na celu wsparcie finansowe i merytoryczne projektów lokalnych, aktywizujących i integrujących mieszkańców m.st. Warszawy. Jeśli masz pomysł na działanie sąsiedzkie i spełnia ono któreś z poniższych kryteriów, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie: pobudzanie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia; zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich; wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym; poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych; integracja międzykulturowa, edukacja; integracja dzieci, młodzieży i dorosłych; wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi (ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej); Nabór do konkursu ma charakter ciągły! Zgłoszenia możecie wysyłać od 1 lutego do 1 listopada. Komisja zbiera się co miesiąc wybierając zwycięskie projekty! Wszystkie informacje wraz z niezbędnymi dokumentami znajdziecie na naszej stronie internetowej: https://www.towarzystwosasiedzkie.pl/konkurs Zapraszamy także do siedziby projektu TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE, gdzie podpowiemy Wam jak wypełnić wniosek i pomożemy rozwinąć pomysł na projekt!Wszelkie pytania oraz zapisy na konsultacje odnośnie konkursu prosimy wysyłać na adres e-mail: konkurs@towarzystwosasiedzkie.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numer tel.: 698 638 086. _____________________________________________________Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowanyprzez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacjizadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnychw Warszawie"Realizatorem projektu jest Fundacja Kulturotwórcza Grupa W Działaniu www.grupawdzialaniu.pl_______________________________________________________Towarzystwo SąsiedzkieAleje Jerozolimskie 117 02-017 Warszawakonktakt@towarzystwosasiedzkie.pltel. 698 638 086www.towarzystwosasiedzkie.pl