Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

14. Festiwal Filmowy Pięć Smaków w Internecie

  • Film
  • Online

14. Festiwal Filmowy Pięć Smaków w Internecie

25.11-6.12.2020

TBA
informacja organizatora
  1. edycja Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków odbędzie się w dniach 25 listopada - 6 grudnia 2020 roku. Zapraszamy na seanse na festiwalową platformę VOD. Jak co roku, zabierzemy Was w ekscytującą filmową podróż do Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej.

Ogłoszenie pełnego programu i sprzedaż biletów na pojedyncze seanse-> 29 października

Na program 14. edycji Pięciu Smaków składają się sekcje:

Podróż do Azji - wyprawa w mniej znane rejony kontynentu. W sekcji znajdą się filmy pokazujące, jak przeszłość spotyka się w nich z nowoczesnością, jak zmiany społeczne wpływają na naturalne otoczenie. Powędrujemy za filmowymi bohaterami, poszukującymi własnej tożsamości i odpowiedzi na nurtujące ich życiowe pytania.

Kino ze smakiem – okazja do zgłębienia azjatyckiej kultury jedzenia: jej rytuałów, symboliki i uczuć, kryjących się w aromacie korzennych przypraw i smaku znanych od pokoleń potraw. Wspólne gotowanie i spożywanie posiłków to doskonały sposób na przełamywanie międzyludzkich barier, a zarazem doskonały pretekst do budowania emocjonujących filmowych narracji. We współpracy z warszawskimi restauracjami szykujemy specjalne menu festiwalowe, które bez wychodzenia z domu pozwoli połączyć doznania artystyczne z bezpośrednim zmysłowym doświadczeniem azjatyckiej kuchni.

Azjatycki VR - nowość w programie poświęcona filmom zrealizowanym w wirtualnej rzeczywistości. VR wychodzi już z fazy pioniersko-eksperymentalnej: w tej nowoczesnej technologii powstają coraz bardziej śmiałe i wyrafinowane projekty, uwodzące formą i zaskakujące oryginalnymi narracjami. Serce tych przemian bije ostatnio w Azji - to tam powstaje dziś najwięcej filmów VR, kierowanych zarówno do masowej widowni, jak i festiwalowego widza, poszukującego ambitnych treści od uznanych autorów. W pokazach będzie można wziąć udział w domu dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji!

Hongkong dziś - wybór hongkońskich filmów z kilku ostatnich lat, wykorzystujących najlepsze scenariusze kina gatunkowego - od melodramatu po kino akcji - by oddać napięcia i emocje związane z burzliwymi przemianami zachodzącymi w regionie, zarządzanym przez Chiny coraz bardziej stanowczą ręką.

Parasites - zainspirowany głośnym sukcesem filmu Bonga Joon-ho przegląd pokaże nowe głosy prężnie rozwijającej się koreańskiej kinematografii, która zachwyca odważnym podejmowaniem niełatwych tematów i brawurowymi połączeniami gatunkowych konwencji. W subtelnych autorskich obrazach i wbijającym w ziemię kinie akcji będziemy tropić opowieść o podziałach klasowych, nierównościach ekonomicznych i paradoksach egzystencji we współczesnym świecie.

Nowe Kino Azji - zestaw tytułów, które odbiły się szerokim echem w rodzimych krajach, od Chin i Japonii po Indonezję. Znajdą się tu filmy uznanych twórców i debiutantów, dotykające ważnych bieżących problemów i eksperymentujące z filmową formą. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną sekcja nie będzie miała charakteru konkursowego.

Asian Cinerama - filmy nominowane i nagradzane w ramach Azjatyckich Nagród Filmowych. Przeboje lokalnych box office'ów, porywające emocjami fabuły, które urzekły widzów kontynentu i produkcje głównego nurtu darzone szczególnym uznaniem krytyków.

W ciągu 14 lat Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków stał się jednym z najważniejszych europejskich wydarzeń w całości poświęconych kinematografiom i kulturze azjatyckiej. Obok seansów filmowych w trakcie Pięciu Smaków odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, w tym tradycyjne już rozmowy i spotkania z najważniejszymi azjatyckimi twórcami. Tym razem festiwal przyjmie formę wydarzenia online.

Identyfikacja wizualna 14. Pięciu Smaków oparta jest na dalekowschodnim kalendarzu lunarnym i znakach zodiaku. 2020 to rok Metalowego Szczura. Zodiakalny gryzoń ma bogatą wyobraźnię, jest inteligentny i wszędobylski. Możecie liczyć, że program ułożony pod jego patronatem zaprowadzi Was w zaskakujące i niezwykłe regiony azjatyckich kinematografii.

Zapraszamy do śledzenia informacji na Facebooku i subskrypcji naszych newsletterów.

*************** ENGLISH ******************

The 14th edition of the Five Flavors Asian Film Festival will be held on November 25 - December 6, 2020 on the Internet. We invite you to the screenings at the festival VOD platform. As every year, we will take you on an exciting film journey to East, South-East and South Asia.

The program of the 14th Five Flavours includes film sections:

Journey to Asia - will lead through lesser-known regions of the continent. Selected films will present how the past meets modernity, how social change affects the natural environment. Such road cinema, which combines the film traditions of different cultures, is an excellent starting point for both conscious tourism and internal journeys.

Tasty Cinema - section providing an opportunity to explore Asian food culture: its rituals, symbolism and feelings, hidden in the aroma of spices and taste of dishes known for generations. Cooking and eating together is an excellent way to break down barriers between people, and at the same time it is a perfect excuse for building exciting film narratives. In cooperation with several Warsaw restaurants we are preparing a special menu which will combine artistic impressions with direct sensual experience of Asian cuisine.

Asian VR - a novelty in the Five Flavours programme featuring films made in virtual reality. VR is already coming out of the pioneering and experimental phase: this modern technology is creating daring and sophisticated projects, seducing with form and surprising with original narratives. The heart of these changes is currently beating in Asia, where most VR films are made today, addressed both to mass audiences and festival audiences looking for ambitious content from renowned artists. The programme of the section will be available at homes!

Hong Kong Now - a selection of Hong Kong films from the last few years, using the best scripts of genre cinema - from melodrama to action cinema - to convey the tensions and emotions associated with the turbulent changes taking place in the region, which is being managed by China with an increasingly firm hand.

Parasites - inspired by the staggering success of Bong Joon-ho's film, it will show new voices of the dynamically developing Korean cinema, which amazes audiences with its bold approach to difficult topics and daring combinations of genre conventions. Through subtle auteurs films and thrilling action movies, we will focus on stories of class divisions, economic inequalities and paradoxes of existence in the contemporary world.

New Asian Cinema - as every year, the festival's programme will also include the showcase of the latest Asian films that have had a wide impact in their home countries, from China and Japan to Indonesia. The section will feature films by renowned filmmakers and debutants, touching on the most important issues and experimenting with the film form. This year, due to the pandemic, the section will not be competitive, and there will be no People's Jury.

Asian Cinerama - films nominated and awarded by the Asian Film Awards Academy. The section will feature local box office blockbusters and mainstream films that earned wide critical acclaim - thrilling features that have captivated millions of viewers on the continent.

In 14 years, the Five Flavours Asian Film Festival has become one of the most important European events devoted entirely to Asian cinema and culture. In addition to film screenings, the Five Flavours will feature a number of accompanying events, including talks and meetings with the most important Asian filmmakers. This year, the festival will be held entirely online, available only on the territory of Poland.

Visual identification of the 14th Five Flavours is based on the Far Eastern lunar calendar and zodiac signs. 2020 is the year of the Metal Rat. The zodiacal rodent is imaginative, intelligent, and ubiquitous. The program, developed under his patronage, will lead you to the surprising and extraordinary regions of Asian cinema.

Updates about the program are regularly published in the News at: www.piecsmakow.pl

Follow the information on Facebook and subscribe to our newsletters.

miejsce

Online

Internet

Wydarzenia online cieszą się obecnie rosnącą popularnością, oferując rozrywkę bez potrzeby wychodzenia z domu. Stand-upy, koncerty, wykłady, webinaria, treningi a nawet festiwale muzyczne odbywają się w sieci, angażując tysiące uczestników. Uwaga! Wydarzenia online źle znoszą osoby, które lubią płacenie za szatnię, kolejkę do baru oraz bolące nogi. Zdecydowanie docenią je za to domatorzy a także osoby, które mają zamiar przetrwać pandemię COVID-19 i dożyć późnej starości.