Dworek Wincentego Pola

  • Sztuka

Dworek Wincentego Pola

Wincenty Pol – urodzony w Lublinie 20 kwietnia 1807 r. polski patriota, uczestnik powstania listopadowego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Poeta, autor m.in. „Pieśni Janusza”, „Pieśni o ziemi naszej”, „Mohorta” i „Roku myśliwca”. Krajoznawca, geograf i etnograf – badacz Karpat Wschodnich, Pokucia, Wołynia, Polesia, Tatr, Śląska, Wielkopolski, Kujaw i Pomorza Gdańskiego. Założyciel pierwszej w Polsce katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1849). Zmarł w Krakowie 2 grudnia 1872 r. Spoczywa w Krypcie Zasłużonych pod kościołem oo. Paulinów na Skałce.

Klasycystyczny modrzewiowy dworek, mieszczący muzeum Wincentego Pola, wzniesiony został pod koniec XVIII w. na terenie niewielkiego folwarku Firlejowszczyzna pod Lublinem. W latach 1804-1810 był własnością jego ojca, Franciszka Ksawerego. Sprzedany po wyjeździe Polów do Lwowa, w roku 1860 powrócił na 17 lat do rodziny, jako dar obywateli województwa lubelskiego. Do 1969 r. pozostawał na pierwotnym miejscu, skąd przeniesiono go na posesję przy ul. Kalinowszczyzna 13, jako pierwszy obiekt planowanego skansenu. W setną rocznicę śmierci Wincentego Pola, 2 grudnia 1972 r., dokonano w nim otwarcia muzeum poety i geografa. Po zmianie lokalizacji skansenu dworek wraz z ekspozycją przekazano ówczesnemu Muzeum Okręgowemu w Lublinie.

Muzeum gromadzi rękopisy i publikacje dzieł Wincentego Pola, korespondencję poety, jego portrety oraz wizerunki osób z nim związanych, ikonografię miejsc, w których przebywał, dokumenty rodzinne, księgozbiór, pamiątki, fotografie, odznaczenia, jak również meble i wyposażenie XIX-wiecznego dworu. Odrębną kolekcję tworzy 120 polskojęzycznych globusów Ziemi. Najstarsze wykonano w 2. poł. XIX wieku. Pokaźny zbiór stanowi także produkcja współczesna.

Wystawa stała, urządzona w zabytkowych pokojach na parterze, łączy w sobie aranżację XIX-wiecznych wnętrz dworku szlacheckiego z prezentacją literackiej biografii Wincentego Pola, przedstawiając efekty jego prac badawczych, wydania dzieł, wizerunki poety oraz pamiątki rodzinne.

We współczesnych pomieszczeniach dolnej kondygnacji organizowane są zaś każdego roku różnorodne wystawy czasowe z zakresu geografii, historii, literatury czy sztuki. We wnętrzach dworku odbywają się liczne spotkania okolicznościowe, wieczory autorskie, koncerty, odczyty i konferencje naukowe.

Muzeum proponuje oprowadzanie po ekspozycjach, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe oraz gry i zabawy nie tylko poświęcone życiu i twórczości Wincentego Pola, lecz także z zakresu literatury polskiej doby romantyzmu, historii Polski XIX wieku czy kartografii globusowej. Odbywają się one po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tematyki i terminu zajęć oraz innych szczegółów organizacyjnych.

W kasie muzeum są do nabycia m.in. reprinty dzieł Wincentego Pola oraz naukowe opracowania jego twórczości i inne publikacje.