Jak tworzyć inkluzywną kulturę queerową? - dyskusja online

  • Spotkanie

Jak tworzyć inkluzywną kulturę queerową? - dyskusja online

Wtorek, 27 października 2020

19:00

0 zł

Uczestnictwo w kulturze queerowej niemal zawsze oznacza jej współtworzenie. Marsze, benefity, dyskusje, akcje, spotkania, bale, demonstracje, imprezy, pokazy, wszelkiego rodzaju show i aktywność internetowa - wszystko to nabiera konkretnego kształtu dzięki naszemu zaangażowaniu. Spotykają się wtedy różne doświadczenia i perspektywy.

Jak odpowiadać na zróżnicowane oczekiwania i przyzwyczajenia?
Jak konstruować zasady i rozwiązywać konflikty?
Jak oddawać przestrzeń grupom i osobom mniej reprezentowanym?
Jak tworzyć bezpieczniejszą przestrzeń i kto powinien mieć do niej dostęp?


Podczas dyskusji porozmawiamy z osobami, które zbierają doświadczenia w ramach swojej pracy aktywistycznej, edukacyjnej i artystycznej. Wychodząc od pojęć intersekcjonalności, krzyżujących się wykluczeń i polityk równościowych, postaramy się dojść do praktycznych rozwiązań sprzyjających organizacji wydarzeń queerowych. Zapytamy o dobre praktyki, ale też potencjalne problemy, które mogą się pojawić w toku przygotowań.


Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w rozmowie:
dyskusja będzie transmitowana na żywo na Facebooku
możecie zadawać pytania lub dzielić się przemyśleniami na czacie - zadbamy o włączenie ich do rozmowy


Osoby zaproszone:
Natalia Broniarczyk - wykładowczyni Gender Studies UW, członkini rady konsultacyjnej Funduszu Feministycznego. Feministka, aborcjonistka, współzałożycielka Aborcyjnego Dream Teamu.

Lola Eyeonyou Potocki - drag performerka, AFAB queen, aktywistka queerowa, feministka i klaunica. Występowała m.in. na festiwalu Generator Malta, festiwalu Animator, Bloki Animacji, w ramach cyklicznego wydarzenia „Twój drag brzmi znajomo”. Należy do kolektywu Queer Explosion. Prywatnie - mama, lekarka i artystka wizualna. Ukończyła Uniwersytet Artystyczny i Uniwersytet Medyczny. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Kuba Wiśniowski - nie­bi­narny akty­wi­sta zamiesz­kały w War­sza­wie, w sercu na­dal pozna­niak, były dzia­łacz Grupy Sto­ne­wall. Ini­cja­tor akcji Święta bez Dys­fo­rii wspie­ra­ją­cej mate­rial­nie osoby trans­mę­skie, czło­nek sam­bo­wej grupy Ryt­mów Oporu doda­ją­cej otu­chy na mar­szach rów­no­ści, zwią­zany z inter­sek­cjo­nal­nym kolek­ty­wem Obóz dla Kli­matu.


Nie bójcie się zadawać pytań problematycznych i sprawiających szczególne trudności. Prosimy jednak, aby wypowiadać się z szacunkiem. Wszelkie wypowiedzi zawierające znamiona homofobii, transfobii, ksenofobii, rasizmu, seksizmu, ableizmu, ejdżyzmu i postaw jakkolwiek dyskryminujących osoby z lub spoza naszego środowiska, będą usuwane. Osoby, które nie będą stosować się do zasad cywilizowanej dyskusji, będą banowane.

///

Wydarzenie jest częścią projektu NÓW wyróżnionego w ramach konkursu grantowego Fundusz dla Odmiany i jest finansowane ze środków Funduszu. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

Więcej o Funduszu dla Odmiany www.dlaodmiany.org.pl


Prowadzenie i koncepcja: Ola Juchacz, Adrian Rutkowski
Organizacja i koordynacja: Sebastian Budek, Dominika Mądry
Streaming i wsparcie techniczne: Adam Romel

miejsce

Online

Internet,

Wydarzenia online cieszą się obecnie rosnącą popularnością, oferując rozrywkę bez potrzeby wychodzenia z domu. Stand-upy, koncerty, wykłady, webinaria, treningi a nawet festiwale muzyczne odbywają się w sieci, angażując tysiące uczestników. Uwaga! Wydarzenia online źle znoszą osoby, które lubią płacenie za szatnię, kolejkę do baru oraz bolące nogi. Zdecydowanie docenią je za to domatorzy a także osoby, które mają zamiar przetrwać pandemię COVID-19 i dożyć późnej starości.