Kapitał Gains | Tydzień ze sztuką radia na falach Radia Kapitał

  • Inne

Kapitał Gains | Tydzień ze sztuką radia na falach Radia Kapitał

[english below]
Radio Kapitał i Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na tydzień ze sztuką radia!
Przez siedem kolejnych listopadowych dni fale Radia Kapitał przejmie Knut Aufermann, znany artysta i kurator sztuki radia, współzałożyciel m.in. radia Resonance.fm czy sieci Radia.fm. W ramach audycji na żywo nadawanych codziennie w samo południe, swoje prace dźwiękowe zaprezentuje dziewiątka artystów i artystek, którzy spotkali się w ubiegłym roku podczas międzynarodowego projektu „Rozmowy Zamiejscowe”, realizowanego przez Goethe Institut w Warszawie.
Wystąpią Frauke Berg, Gunnar Geisse, Wojciech Kurek, Hania Piosik, Mateusz Rosiński, Udo Noll, Wolf Schneiber, Sarah Washington oraz sam kurator projektu. Od poniedziałku do piątku ich półgodzinne dźwiękowe performansy zostaną zestawione z wybranymi przez Aufermanna audycjami z przepastnych archiwów sieci Radia.fm. W sobotę i niedzielę dopełnieniem programu będą audycje na żywo nadawane przez artystów i artystki związane z Radiem Kapitał, emitowane z przestrzeni studyjnych Radia Kapitał w Warszawie i Łodzi.
Projekt będzie okazją do zapoznania się ze współczesną praktyką radiową, osadzoną głównie w eksperymentalnych, awangardowych i kolektywnych inicjatywach. Rozrastająca się sieć sztuki radia zmaterializuje się w ciągu tego listopadowego tygodnia poprzez transmisje łączone – premierowe występy będą nadawane na falach paryskiego ∏-node Radio oraz wejdą do programu nadającej z Glasgow Radiophrenii – jednego z najważniejszych festiwali sztuki radia na świecie.
Kapitał Gains to gra słowna z „zyskiem kapitałowym” w angielszczyźnie, a więc zarobkiem wynikającym ze sprzedaży jakichś aktywów powyżej kosztów ich nabycia. Radio Kapitał opiera się na kontrrynkowej logice, wspólnym działaniu, ekonomii daru, tworzeniu wspólnoty i budowaniu środowisk – to tu radio generuje prawdziwe zyski. W efekcie Radio generuje zyski przede wszystkim w kapitale społecznym, kulturowym, symbolicznym. Zyski bezcenne.
16-22.11.2020
www.radiokapital.pl
________________________
Radio Kapitał and Goethe-Institut in Warsaw are proud to present a week with radio art!
Through seven consecutive days in November, Radio Kapitał will be taken over by Knut Aufermann, eminent radio artist and curator, co-founder of Resonance.fm and the Radia.fm network, among others. Every day at noon, you will hear the sound compositions of nine artists who met last year as part of Goethe Institut Warsaw’s Long-Distance Conversations project. The featured works were prepared by Frauke Berg, Gunnar Geisse, Wojciech Kurek, Hania Piosik, Mateusz Rosiński, Udo Noll, Wolf Schneiber, Sarah Washington and Aufermann, who curated the project.
From Monday to Friday, these half-hour sound performances will be juxtaposed with shows selected by Aufermann from the vast archives of the Radia.fm network. During the weekend, the programme will be additionally backed with live shows broadcast by artists associated with Radio Kapitał from the studios in Warsaw and Łódź. The project will provide an opportunity to discover contemporary radio practice, which is mostly rooted in experimental, avant-garde, and collective initiatives. In the course of this November week, the growing radio art network will materialise through joint broadcasts: apart from Radio Kapitał, premiere radio shows will be played on ∏-node Radio from Paris and form part of Glasgow’s Radiophrenia – one of the most important radio art festivals in the world.
Kapitał Gains is a pun on income gained when you sell an asset that has increased in value. Radio Kapitał operates contrary to market principles, and its philosophy is based on cooperation, gift economy, and community building – this is where the radio is able to generate a real, tangible profit. Consequently, its capital is predominantly social, cultural, and symbolic. The gains, however, are invaluable.
16-22.11.2020
www.radiokapital.pl