Kierunek - Białoruś 2.

  • Spotkanie

Kierunek - Białoruś 2.

Wtorek, 24 listopada 2020

18:00

Free

Drugie online-spotkanie z cyklu "Kierunek - Białoruś”.

Sytuację w Białorusi, gdzie od sierpnia trwają protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, omówimy z Janą Shostak i Sławomirem Sierakowskim.

Rozmowę poprowadzi dziennikarz Żenia Klimakin.

Jana Shostak – polsko-białoruska aktywistka, artystka intermedialna. W swojej działalności artystycznej łączy wiele mediów, porusza się m.in. w obszarach performance, sztuki wideo, sztuki internetu. Tworzy sztukę społecznie zaangażowaną. Promuje używanie feminatywów.
Sławomir Sierakowski – polski publicysta, socjolog, krytyk literacki i teatralny, wydawca, założyciel i redaktor naczelny pisma „Krytyka Polityczna”, internetowego „Dziennika Opinii” oraz Wydawnictwa Krytyki Politycznej, współtwórca REDakcji.
Spotkanie odbędzie się w języku polskim.
Koordynacja: Maryna Dashuk

BY

24 лістапада ў 18: 00 адбудзецца другая анлайн-сустрэча з цыкла "Kірунак-Беларусь".
Сітуацыю ў Беларусі, дзе са жніўня працягваюцца пратэсты супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, абмяркуем з Янай Шостак і Славамірам Серакоўскім.
Гутарку правядзе журналіст Яўген Клімакін.

Яна Шостак - польска-беларуская актывістка, інтэрмедыяльная артыстка. У сваёй мастацкай дзейнасці ён аб'ядноўвае мноства сродкаў масавай інфармацыі, працуе ў абласцях performance, відэа-мастацтва, Інтэрнэт-мастацтва. Стварае сацыяльна актыўнае мастацтва. Спрыяе выкарыстанню фемінітываў.
Славамір Серакоўскі - польскі публіцыст, сацыёлаг, літаратурны і тэатральны крытык. Выдавец, заснавальнік і галоўны рэдактар часопіса "Krytyka Polityczna", інтэрнэт-часопіса "Dziennika Opinii", суаўтар REDakcji.

Сустрэча пройдзе на польскай мове.
Каардынацыя: Марына Дашук

miejsce

Online

Internet,

Wydarzenia online cieszą się obecnie rosnącą popularnością, oferując rozrywkę bez potrzeby wychodzenia z domu. Stand-upy, koncerty, wykłady, webinaria, treningi a nawet festiwale muzyczne odbywają się w sieci, angażując tysiące uczestników. Uwaga! Wydarzenia online źle znoszą osoby, które lubią płacenie za szatnię, kolejkę do baru oraz bolące nogi. Zdecydowanie docenią je za to domatorzy a także osoby, które mają zamiar przetrwać pandemię COVID-19 i dożyć późnej starości.