Kolacja pod Pałacem / PSZCZOŁY

  • Jedzenie

Kolacja pod Pałacem / PSZCZOŁY

Czwartek, 8 sierpnia 2019

18:00

od 160 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

Od zawsze wierzymy, że świat może być lepszy. Że można go poprawiać patrzeniem ludziom prosto w oczy, mocnym uściskiem dłoni albo po prostu mówieniem, że się kogoś kocha. Wiemy, że dużo dobrego płynie ze spędzania czasu z innymi ludźmi. Sprawdzamy to od paru lat, co tydzień podczas śniadań, na placu pod Pałacem. I dlatego tak lubimy odmieniony plac z drzewami, wielkim stołem, palmami. Zobaczmy się 8 sierpnia, w Wielki Dzień Pszczół!

Chcielibyśmy zaprosić Was po raz drugi w tym sezonie na nieformalną i sielską kolację przy wielkim stole na Placu Defilad. Nie będzie obrusów, ale będą zioła i lampki! Nie będzie kelnerów, ale Maciej Ulatowski zagra dla nas na pianinie. Odchodzimy od formalności, stawiamy na towarzyskość. Bo któż lepiej nam poda półmisek, jeśli nie nasz sąsiad z lewej, czy sąsiadka z prawej. Przygotujemy przystawki, zupę, danie główne i deser. Będziemy razem z Wami pić lemoniadę i wino, rozmawiać i śmiać się. Aha uczta jest wegetariańska.

Gdyby zaczęło nam padać na głowę, zabieramy talerze i chowamy się w barze i na tarasie.

Przy stole mamy 80 miejsc.

Sprzedaż biletów:
Stacjonarnie w barzeStudio
Na platformie Going

rezerwacje i informacje - kolacja@cateringstudio.pl
__________________

REGULAMIN KOLACJI POD PAŁACEM
“80 powodów, do bycia razem ”
Która odbędzie się na Placu Defilad w Warszawie

ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Kolacji na Placu, zwanej dalej „Kolacją” jest barStudio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy placu Defilad 1, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Kolacja odbędzie się 8 sierpnia (czwartek) 2019 roku na Płycie Głównej Placu Defilad w Warszawie. Osoba przebywająca w wyznaczonym terenie wokół stołu przy Placu Defilad podczas Kolacji, z wyjątkiem pracowników firmy cateringowej oraz członków zespołu Organizatora, określana jest dalej mianem ”gościa”.
3. Kolacja jest imprezą zamkniętą. Wzięcie udziału w wydarzeniu możliwe jest po okazaniu zakupionego biletu.

II. BILETY
Bilet w cenie 160 zł można nabyć w terminie 24.07.2019, od godz 21:00 do 6.08.2019 do 18:00, stacjonarnie w barzeStudio w Warszawie oraz poprzez platformę Going.
2. Organizator dopuszcza możliwość nabycia biletu osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.
3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
4. Szczegóły dotyczące biletów i organizacji Kolacji znajdują się na stronie https://www.facebook.com/barstudio.warszawa

III. UCZESTNICTWO W KOLACJI
1. Kolacja przewidziana jest w godzinach 18.00-20.30. Organizator prosi o punktualne przybycie.
2. Zakup biletu upoważnia do zajęcia miejsca, kolacji składającej się z: przekąski, zupy, dania głównego, deseru, wina, wody, kawy.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany w menu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

1. Organizator oraz pracownicy Ochrony mogą odmówić wstępu na Kolację i/lub przebywania na nim osobom: znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub pracowników Organizatora;
2. Na Kolację zakazuje się wnoszenia i posiadania broni, narkotyków i innych materiałów niebezpiecznych. Osobom posiadającym przy sobie wyżej wskazane przedmioty lub substancje Organizator i/lub pracownicy Ochrony mają prawo odmówić wstępu bądź przebywania na Kolacji.
3. Gość lub inna osoba, która zakłóca spokój gości, zaburza przebieg Kolacji, jest agresywna, niszczy mienie Organizatora i Partnerów Wydarzenia bądź łamie niniejszy Regulamin Kolacji zostanie niezwłocznie wyproszona z Kolacji przez Organizatora i/lub pracowników Ochrony.
4. Gościom i innym osobom wyproszonym z Kolacji nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletu, ani dochodzenia innych roszczeń.
5. Gość odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie lub w związku z jego obecnością na terenie Płyty Głównej Placu Defilad i Pałacu Kultury i Nauki podczas Kolacji.
6. W trakcie Kolacji zabrania się palenia tytoniu poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi.
7. Odpowiedzialność Organizatora za wszelkie szkody związane lub wynikające z uczestnictwa Gości w Kolacji ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub pozostawione przez gości na terenie Płyty Głównej Placu Defilad oraz w Pałacu Kultury i Nauki.
9. Przed zakupem biletu prosimy o staranne przeanalizowanie menu pod kątem uczuleń pokarmowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. Konsekwencje spożycia produktów wywołujących reakcje alergiczne.

V. ROZWIĄZANIA KOLACYJNE W SYTUACJI DESZCZU
1. Organizator przeniesie Kolację z Płyty Głównej Placu Defilad do baruStudio, jeśli warunki atmosferyczne będą wykluczać organizację Kolacji w plenerze.
2. Jeśli w czasie trwania kolacji zmienią się warunki atmosferyczne, co wykluczy kontynuację kolacji, goście będą mogli kontynuować wieczór w barzeStudio w Pałacu Kultury i Nauki w formie niezasiadanej.

VI. WARUNKI KOŃCOWE
1. Udział w Kolacji oznacza zgodę Gościa na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
2. Każdy z gości nabywając bilet jednocześnie akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia (https://www.facebook.com/barstudio.warszawa)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

miejsce

Bar Studio

Warszawa, plac Defilad 1

Bar Studio jest stosunkowo młodą instytucją kulturalna na mapie stolicy Polski. Mieści się w wyjątkowej lokalizacji, gdyż na Placu Defilad i sąsiaduje bezpośrednio z teatrem o tej samej nazwie imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Pałacu Kultury i Nauki. Na brawurowy pomysł na zagospodarowanie części foyer wpadł Grzegorz Lewandowski. Właściwa historia lokalu rozpoczyna się w 2012 roku wraz z oficjalnym spotkaniem z kierownictwem istniejącego gospodarza pawilonu, czyli Agnieszką Glińską oraz Romanem Osadnikiem. Podczas inspiracyjnej rozmowy zespół wymienił się uwagami, jak powinna wyglądać być kulturalna restauracja lub bar. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czym musi się charakteryzować bądź wyróżniać na tle podobnych miejsc, a z czego słynąć na skalę miasta. Od samego początku, prócz funkcji wspierającej teatr, organizowała liczne przedsięwzięcia, wydarzenia okolicznościowe, które miały zbudować jej renomę, stołeczną rozpoznawalność. Taneczne spotkania w rytmie zespołów na stałe zapisanych w świadomości ludzi. Do teraz w pałacowych wnętrzach rozbrzmiewała muzyka, między innymi takich marek jak The Doors, Ottisa Redding'a, Madonny, czy też Prodigy. Nie sposób nie wspomnieć o cyklicznych zabawach w estetyce bluesa, rocka lub pozostałych, skocznych w wydźwięku gatunków. Bar Studio chętnie odwiedzają artyści, aby zagrać mały koncert na żywo. Dla gości grał na przykład Maciej Ulatowski, a także inni, często awangardowi muzycy. Liczne wystawy i warsztaty fotograficzne, wernisaże, spotkania autorskie z wybitnymi pisarzami, wspólne projekcje filmów zachęcają przybyłych do systematycznych powrotów. W najbliższym czasie zorganizowane zostaną wyjątkowe wydarzenia, jak rocznica działalności Gutek Film, suity Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu Tomasza Pokrzywińskiego na wiolonczeli barokowej, czy wyświetlenie obrazu "Yes Meni idą na rewolucję”. Nie powinno się zapomnieć o wspaniałym jedzeniu serwowanym klientom, które zachwyca podniebienia zarówno w czasie pory obiadowej, jak i w czas śniadaniowy.