Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Komedia i komizm - premiera numeru 4/2020 "Pleografu"

  • Spotkanie
  • Online

Komedia i komizm - premiera numeru 4/2020 "Pleografu"

informacja organizatora

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online towarzyszące premierze nowego numeru "Pleografu. Kwartalnika Akademii Polskiego Filmu", poświęconego komedii i komizmowi w polskim kinie (4/2020) oraz publikacji raportu z badania „Polacy o polskich filmach” realizowanego w FINA.

„Polacy uwielbiają komedie, zwłaszcza polskie komedie. Lubi je 76,3% respondentów, w tym 55,8% zdecydowanie lubi” – pisze Barbara Giza w podsumowaniu wyników raportu – „tylko około 11% respondentów przyznało, że komedie nie są lubianym przez nich gatunkiem”. Podczas marcowego spotkania porozmawiamy o tym, jak polska komedia postrzegana jest przez badaczy, filmoznawców i krytyków, a jak przez widownię – i o tym, co wynika ze zbieżności i rozbieżności diagnoz i gustów. Dlaczego ludzie oglądają polskie komedie – a dlaczego nie? Co jest śmieszne dzisiaj, a co było śmieszne w przeszłości? Czy zmienił się raczej model komedii czy jej odbiorcy? Jaki jest zbiorowy wizerunek Polaków w polskim kinie, a jaki wyłania się z badań naszych gustów, nawyków i zainteresowań? Co mówi o nas fakt, że ulubiony film Polaków to „Sami swoi”, a najczęściej wskazywanym kandydatem na polski film wszech czasów jest „Dzień świra”? I – wreszcie – czy humor można rozpatrywać w kategoriach klasowości?

W dyskusji udział wezmą socjolog i politolog prof. Mikołaj Cześnik (SWPS), historyk kultury wizualnej prof. Dorota Skotarczak (UAM) oraz badaczka wizualności klasy ludowej po 1989 roku mgr Monika Borys (UW). Spotkanie poprowadzi redaktorka „Pleografu”, prof. Barbara Giza (SWPS).

Spotkanie odbędzie się online na naszym Facebooku w czwartek, 4 marca o godzinie 18:00.

Monika Borys – kulturoznawczyni, badaczka, dziennikarka. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim pracuje obecnie nad doktoratem poświęconym wizualności klas ludowych po 1989 roku. Autorka książki „Polski bajer. Disco polo i lata 90.” wydanej w 2019 roku nakładem wydawnictwa WAB.; współkuratorka wystawy „Disco Relaks” pokazywanej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Praktyce Teoretycznej”, „Widoku. Teoriach i Praktykach Kultury Wizualnej”, „Dwutygodniku” i “Popmodernie”.

Mikołaj Cześnik – pracuje w Uniwersytecie SWPS, pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych. Jest członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Kieruje jako przewodniczący pracami International Political Science Association Research Committee 16 (Socio-Political Pluralism). Jest członkiem zespołu badawczego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (od 2000 roku). Przewodniczy też Radzie Programowej do Spraw Studiów Podyplomowych Uniwersytetu SWPS. Ma doświadczenie w realizacji projektów badawczych, zarówno krajowych (MNiSW, KBN, NCN, NCBiR), jak i międzynarodowych (COST, FP6, FP7,UTENRIKS). Jako wykładowca pracuje w Uniwersytecie SWPS od 2001 roku (przede wszystkim na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych). Publikował między innymi w „Communist and Post-Communist Studies”, „East European Politics”, „East European Politics and Societies”, „Journal of European Public Policy”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Party Politics, Polish Sociological Review”, „Przeglądzie Socjologicznym”, „Studiach Socjologicznych”.

Dorota Skotarczak – profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Pracowni Historii Wizualnej. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Zarządu sekcji Film I Historia przy Polskim Towarzystwie badań nad Filmem I Mediami oraz Rady Naukowej „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture” Center Memory and Identity Studies, Rumunia, member of Scientific Committe, 2017. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię wizualną, historię kultury w XX w., kulturę masową, PRL, kulturę i życie codzienne w PRL, film, telewizję, radio, muzykę oraz życie codzienne w XX w., a także film i literaturę jako źródło historyczne. Autor i redaktor licznych książek m.in. o historii filmu, historii wizualnej oraz kulturze PRL.

Barbara Giza – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS, pracuje w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (od 2012 roku kierownik Katedry), filmoznawca i kulturoznawca, zajmująca się kulturoznawczymi aspektami filmu oraz piśmiennictwem filmowym i szeroko rozumianymi związkami filmu z literaturą. Filmograf w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, badacz archiwów filmowych i literackich. Członek redakcji kwartalnika Akademii Polskiego Filmu „Pleograf”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Naukowo interesuje się historią filmu polskiego, teorią filmu, historią i teorią scenopisarstwa, krytyką i dziennikarstwem filmowym, polityczno-społecznymi kontekstami filmu, autobiografizmem filmowym, adaptacją filmową literatury, postawami literatów i filmowców polskich wobec komunizmu, związkami filmu i historii. Autor i redaktor licznych książek o polskim kinie; publikowała m.in. w „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, „Kulturze Popularnej”, „Przeglądzie kulturoznawczym”, „Res Publica Nowa” oraz w licznych tomach zbiorowych.

Organizator: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny