LAS Tribe Open Air 2020 [SOLD OUT]

  • Festiwal

LAS Tribe Open Air 2020 [SOLD OUT]

Czwartek, 27 sierpnia 2020

14:00

od 190 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

>>> ENGLISH VERSION BELOW<<<

Powróćmy do korzeni i spotkajmy się plemiennie w ramach tegorocznego projektu LAS Tribe!

Zapraszamy wszystkie leśne ludy i plemiona do wspólnej celebracji i magicznej podróży w dziewiczych okolicznościach, zachwycającej swym pięknem natury.

LAS to muzyczne spotkanie dla wszystkich ludzi o otwartych umysłach. Tworzymy przestrzeń, w której różne gatunki muzyczne współistnieją obok siebie, przenikają się, a przede wszystkim integrują. LAS to nie tylko miejsce pełne magicznych dźwięków, to przede wszystkim bliskość urzekającej natury, wśród kamiennych gór, zachwycających widoków i niezwykłego lasu. W symbiozie z nią, raz do roku łączą się wszystkie leśne ludy i plemiona poszukujące w świecie harmonii.

Podczas festiwalu do Waszej dyspozycji będzie pole namiotowe, wyposażone tak jak być powinno, a także strefa gastronomiczna (vege / vegan) i tradycyjnie warsztaty, które umilą czas pomiędzy tańcami. Startujemy z okolic Paczyna, aby przenieść się do kosmicznej krainy gdzie będą opowiadane malownicze historie muzyczne.

ZAPRASZAMY WAS NA PODRÓŻ:


>>> MUZYCZNĄ <<<

** Forest Stage **

CJ ART - ARTELIZED / GREEN ANEMO / HESZU / JAROCH / MEFF / NEOGEN / TOLTEC / TBA

** Bass Tent **

BANATI CREW / CRAB / DØD / DR HEKELE / DT / ILL1 / JABBADUB / PLAYAMAN / POSITIVE THURSDAYS IN DUB / ROOTS DIGITAL / SOZI / TVB

** Rising Stage **

TBA


>>> DUCHOWĄ <<<

DOTYK ALOHA / KUKU NA TIPI / LINART / MANU MANU / MYŚLOZLEWNIA / OPTICA / PLANTACJA KONOPI MARYA / PRACOWNIA BĘBNÓW / RELAXING HEALING MASSAGE AT ROSE / SŁONECZNY OGRÓD / TBA


>>> MAGICZNĄ <<<

DIMENSION HEXA / MYSTIC ARTS EVENT DEKO TEAM / VORTEX VISUAL DIVISION / LAS CREW


-> BILETY
W cenie biletu jest wliczone pole namiotowe wyposażone w niezbędne sanitariaty.
Pamiętajcie, że ilość biletów na LAS jest ograniczona.

Przestronność naszego lasu pozwala nam zaprosić Was na podróż w pełni bezpiecznych warunkach natury. To nie jest impreza masowa, nie będzie u nas ciasno.
Dla bezpieczeństwa wszystkich plemion i ludów zadbamy, aby nasza podróż odbywała się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

!!! Pamiętajcie, że najważniejsza jest odpowiedzialność społeczna!!!

‼️ BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE ‼️
- Na teren festiwalu wchodzimy obowiązkowo w maseczce.
- Często myjemy i dezynfekujemy ręce. Na terenie będą dostępne płyny dezynfekujące.
- Zachowujemy bezpieczny dystans (2m), jeśli nie jest możliwy ➡ nosimy maseczki!
- Nie dzielimy się napojami.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I WSPÓŁPLEMIEŃCÓW

_____________________________
EN

Let's go back to our roots and meet tribally in this year's LAS Tribe project!

We invite all forest peoples and tribes to a common celebration and a magical journey in unspoiled nature, enchanting with its beauty.

LAS is a musical meeting for all people with open minds. We create a space in which various musical genres coexist side by side, interpenetrate and, above all, integrate. LAS is not only a place full of magical sounds, but above all it is proximity to charming nature, among stone mountains, stunning views and an extraordinary forest. Once a year, all forest peoples and tribes seeking harmony in the world unite in symbiosis with it.

During the festival, you will have a campsite at your disposal, equipped as it should be, as well as a gastronomic zone (vege / vegan) and traditionally workshops that will make the time between dances pleasant. We start from the vicinity of Paczyna to move to a cosmic land where picturesque musical stories will be told.


WE INVITE YOU ON A JOURNEY:


>>> MUSIC <<<

** Forest Stage **

CJ ART - ARTELIZED / GREEN ANEMO / HESZU / JAROCH / MEFF / NEOGEN / TOLTEC / TBA

** Bass Tent **

BANATI CREW / CRAB / DØD / DR HEKELE / DT / ILL1 / JABBADUB / PLAYAMAN / POSITIVE THURSDAYS IN DUB / ROOTS DIGITAL / SOZI / TVB

** Rising Stage **

TBA


>>> SPIRITUAL <<<

DOTYK ALOHA / KUKU NA TIPI / LINART / MANU MANU / MYŚLOZLEWNIA / OPTICA / PLANTACJA KONOPI MARYA / PRACOWNIA BĘBNÓW / RELAXING HEALING MASSAGE AT ROSE / SŁONECZNY OGRÓD / TBA

>>> MAGICAL <<<

DIMENSION HEXA / MYSTIC ARTS EVENT DEKO TEAM / VORTEX VISUAL DIVISION / LAS CREW


-> TICKETS
The price of the ticket includes a campsite with the necessary sanitary facilities.
Remember that the number of LAS tickets is limited.

The spaciousness of our forest allows us to invite you on a journey in the fully safe conditions of nature. This is not a mass event, it will not be tight with us.
For the safety of all tribes and peoples, we will make sure that our journey is carried out in accordance with the applicable rules.

!!! Remember that social responsibility is the most important thing!!!

‼HAVE FUN SAFELY‼ ️
- Enter the festival area wearing a mask.
- Wash and disinfect hands frequently. Disinfectants will be available on site.
- Keep a safe distance (2m), if it is not possible ➡ we wear masks!
- Don't share drinks.

WE CARE ABOUT OUR SAFETY AND TRIBESMEN