Matka Joanna od Aniołów

  • Teatr

Matka Joanna od Aniołów

Czwartek, 3 września 2020

19:00

50/70 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

Matka Joanna od Aniołów
reż. Jan Klata
3-10 września 2020 | 5 września - NAPISY ANGIELSKIE

Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnością. Co więcej, jest on realnością władczą, złowrogą wolnością przeciwstawiającą się Bogu i panującą nad ludźmi, o czym poucza nas historia ludzkości. Sam człowiek nie ma dość siły, by stawić opór szatanowi – Kardynał Joseph Ratzinger


Matka Joanna i ojciec ciemności.
Egzorcysta jedzie na koniec świata zmierzyć się z szatanem.
Spotyka miłość.


– Postaram się wygnać owego demona...
– Ja mam w sobie dziewięć demonów: Behemot, Balaam, Isaakaron, Grezyl, Aman, Asmodeusz, Begerit, Lewiatan i Zapaliczka... A więc ojciec nie wierzy w moje opętanie?
– Muszę wierzyć, choćbym i nie chciał.
– I któż ja jestem! Któż ja jestem, skromna siostra, żeby na mnie spadło aż dziewięć potężnych demonów? Broń mię, broń mię, ojcze duchowny!
– Niewiele wiemy o naturze demonów, a to, co one nam same przez usta opętanych powiadają, nie zasługuje na bezwzględną wiarę. Czy nie myślałaś o tym nigdy, że to są synowie kłamstwa?
– Cóż jest kłamstwo, ojcze wielebny, co prawda?

Od Anioła do Szatana
Ta dziecina gnana, szczwana,
Kiedyż trupem padnie?
– C. K. Norwid

Of course... of course...
But maaaybe...
– Louis C.K.

– Pana Boga przez diabła w duszę ludzką wprowadzić?
– A może to nie jest zły sposób? Diabeł zajmuje wszystkie najtajniejsze zakamarki naszej duszy, wypełnia ją po same brzegi. A potem diabła wypędzamy. I oto dusza ludzka staje się pusta. I zanim w tę pustkę naleje się świat i wszystkie jego drobnostki i marności, wlewamy w nią najczystszy duch bożej miłości. Może tak można robić świętych? Chyba że tam diabłów wcale nie ma!
– Ja go czuję bez przerwy.
– Kogo? Co?
– Złego. Czuję bez przerwy jego straszną robotę.


So if you see the Vulture coming
flying circles in your mind
Remember there is no escaping
for he will follow close behind
Only promise me a battle
a battle for
your soul and mine
– Gil Scott-Heron


– A ty w diabla wierzysz?
– Wierzę.
– A widziałeś go?
– Widziałem.
– Z rogami?
– Ze skrzydłami był. I miał twarz matki przełożonej.
– Ja tam wierzę w Kościół nasz święty katolicki... - i tutaj nagle zaśmiał się bezmyślnie.


Witajcie w kraju, w którym w każdym kiosku można kupić miesięcznik Egzorcysta. Witajcie na końcu świata.
Zapraszamy do Nowego Teatru na dramatyczną konfrontację dobra i zła! Czeka moc atrakcji! Pokażemy m. in. jak Serafiny czczą Pana Zastępów oraz jak Trony składają hołd Najwyższemu! Metafizyczny dreszczyk, oraz spektakularne ludzkie upadki w cenie biletu! Kto nie kupi biletu, przegra życie.
Jan Klata


Na podstawie: "Matki Joanny od Aniołów" Jarosława Iwaszkiewicza
Reżyseria, scenariusz, opracowanie muzyczne: Jan Klata
Scenografia, reżyseria światła: Justyna Łagowska
Kostiumy: Mirek Kaczmarek
Choreografia: Maćko Prusak
Obsada: Małgorzata Biela, Bartosz Bielenia, Ewa Dałkowska, Emma Giegżno, Małgorzata Gorol, Wojciech Kalarus, Włodzimierz Końko, Zygmunt Malanowicz, Jerzy Nasierowski, Ewelina Pankowska, Dorota Papis, Joanna Połeć, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr, Arkadiusz Pyć.


_____________

Mother Joan of the Angels
September 3-10th | September 5th : ENG SUB


In spite of what certain superficially minded theologians might say, the devil is a mysterious, yet real, personified and not just symbolic reality. What is more, it is a dominant reality, a sinister freedom opposed to God, ruling over humanity, something we learn from the history of the human race. No human being has the strength to oppose Satan alone. – Cardinal Joseph Ratzinger

Mother Joanna and the father of darkness.
An exorcist travels to the ends of the world to face off against Satan.
There he finds love.
The End

– I will attempt to cast out this demon...
– I have inside of me nine demons: Behemoth, Balaam, Isaacaaron, Gresyl, Aman, Asmodeus, Begerit, Leviathan and Firestarter... And so Father doesn't believe in my possession?
– I have to believe, even if I do not want to.
– And who am I? I, a nun, a humble sister, for me to be accosted by nine mighty demons? Defend me, protect me, dear Father!
– We do not know much about the nature of demons, while that which they themselves tell us through the mouths of the possessed cannot be easily believed. Did you never consider that they are the sons of lies?
– What is a lie, Father reverend, and what is truth?

From Angel to Satan
This sly child beset for certain,
When will it fall down dead?
– C. K. Norwid

Of course... of course...
But maaaybe...
– Louis C.K.

– Lead Lord God into a human soul through the devil?
– And maybe this is not a bad way? The devil occupies all of the most secret corners of our souls, filling them to the very brim. And then we chase the devil away. And so the human soul is emptied. And before the world can pour into this void, along with all its trifles and miseries, we will then pour into it the purest spirit of god's love. Maybe this is a way to create saints? Unless there are no devils at all!
– I can constantly feel his presence.
– Who? What?
– The evil one. I constantly sense his terrible works.

So if you see the Vulture coming
flying circles in your mind
Remember there is no escaping
for he will follow close behind
Only promise me a battle
a battle for
your soul and mine
– Gil Scott-Heron

– And do you believe in the devil?
– I believe.
– And have you seen him?
– I saw him.
– Horned?
– Winged he was. His face was that of mother superior.
– I believe in our holy catholic Church... -and here he laughed dismissively.

Welcome to a country where every newspaper kiosk sells a monthly magazine called Exorcist.

Welcome to the end of the world.

Welcome to Nowy Teatr to witness a dramatic confrontation between good and evil! A whole host of attractions await! We will show, for an example, how the Seraphim worship the Lord of Hosts and how the Thrones give praise to the Highest of the High! Metaphysical shivers, along with spectacular falls of humankind, included in the price of each ticket! Tickets now on sale!!! Those who fail to purchase tickets can kiss their lives goodbye.
Jan Klata

Based on: "Matka Joanna od Aniołów" Jarosław Iwaszkiewicz
Director, script, music arrangement: Jan Klata
Set design, lighting design: Justyna Łagowska
Costumes: Mirek Kaczmarek
Choreography: Maćko Prusak
Video: Tomasz Michalczewski
Cast: Małgorzata Biela, Bartosz Bielenia, Ewa Dałkowska, Emma Giegżno, Małgorzata Gorol, Wojciech Kalarus, Włodzimierz Końko, Zygmunt Malanowicz, Jerzy Nasierowski, Ewelina Pankowska, Dorota Papis, Joanna Połeć, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr, Arkadiusz Pyć

miejsce

Nowy Teatr

Warszawa, ul. Madalińskiego 10/16