Miasta Świadome - Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania | konferencja online

  • Spotkanie

Miasta Świadome - Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania | konferencja online

Wtorek, 1 grudnia 2020

10:00

Free

KONFERENCJA ONLINE “MIASTA ŚWIADOME – GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE ROZWIĄZANIA”
Podczas konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” wybitni specjaliści przedstawiać będą globalne trendy w obszarach zmiany klimatu i życia w mieście, starzenia się społeczeństwa, czy szeroko pojętej rezyliencji (odporności) miast, o której mówi się od niedawna także w kontekście pandemii COVID-19. Na wiele z wymienionych trendów miasta nie mają bezpośredniego wpływu, ale będą zmuszone zaadaptować się do zmian. Konsekwencje globalnych trendów będą odczuwalne we wszystkich sferach życia, a miasta będą stawać w obowiązku budowania rozwiązań w obrębie praktycznie wszystkich realizowanych polityk.

W programie konferencji znajdują się m.in. panele dyskusyjne, wystąpienia oraz warsztaty poświęcone wyzwaniom w domenie indywidualnych rozwiązań projektowanych i możliwych do wdrożenia przez samorządy, takie jak: jakość przestrzeni, rozwiązania systemowe na rzecz osób wykluczonych społecznie, rozwój gospodarczy, budowanie lokalnych społeczności jako siły napędowej rozwoju miast.
Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

PROGRAMY I ZAPISY na niektóre wydarzenia.
PROGRAM KONFERENCJI dostępny jest tutaj: https://bit.ly/34NjJLU
PROGRAM WYSTĄPIEŃ POŁĄCZONYCH Z DYSKUSJĄ I WARSZTATÓW dostępny jest tutaj: https://bit.ly/3eQlbk7
Zapisy na wystąpienia połączone z dyskusją i warsztaty: https://www.badanialis.pl/limesurvey/index.php/164519...

Uwaga! Zapisy obowiązują wyłącznie na warsztaty i wystąpienia połączone z dyskusją, które są przeznaczone dla określonej liczby uczestników.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Konferencja będzie udostępniana na:
- Facebooku UrbanLab Gdynia
- Kanale YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych
- Stronie internetowej https://urbanlab.gdynia.pl/

Informacje o organizatorze:
UrbanLab Gdynia działa w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu – Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich – składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.

Strona internetowa: https://urbanlab.gdynia.pl/
Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.pl
Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.