Międzynarodowe Centrum Kultury

  • Inne

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jest narodową instytucją kultury, która specjalizuje się w problematyce kultury i dziedzictwa Europy Środkowej.

Powstało z inicjatywy rządu Tadeusza Mazowieckiego w 1991 roku. Jego twórcą i wieloletnim dyrektorem był prof. dr Jacek Purchla. Ukształtowana przez niego instytucja od samego początku koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na problematyce szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego w aktywnym dialogu z sąsiadami Polski i ze światem.

Dzięki wkładowi MCK w międzynarodową debatę na temat roli dziedzictwa oraz za sprawą rozwijanych kontaktów, Centrum realizuje misję dyplomacji publicznej na rzecz ugruntowania pozycji Polski jako ważnego podmiotu wspólnoty międzynarodowej (UNESCO, V4, proces barceloński, proces berliński) i istotnego partnera we współpracy kulturalnej i intelektualnej.

MCK poddaje pojęcie dziedzictwa kulturowego krytycznej i wielostronnej refleksji za pomocą interdyscyplinarnego instrumentarium. W swojej działalności odnosi się do historii, historii sztuki i architektury, fenomenu pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i wszelkich aspektów związanych z jego zarządzaniem.