Muzeum im. Józefa Czechowicza

  • Sztuka

Muzeum im. Józefa Czechowicza

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza jest oddziałem Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Projekt organizacji zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych w miejscowym środowisku literackim.

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza jest oddziałem Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Projekt organizacji tej placówki zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych w miejscowym środowisku literackim. Z propozycją jej utworzenia wystąpili jako pierwsi Stanisław Fita i Lech Ludorowski. W artykule Ocalmy pamięć wielkich postulowali, by zorganizować muzea Bolesława Prusa w Nałęczowie, Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Józefa Czechowicza i Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Propozycję tę poparli żyjący jeszcze wówczas przyjaciele Czechowicza: Feliks Araszkiewicz, Konrad Bielski, Wacław Gralewski i Kazimierz Andrzej Jaworski, którzy deklarowali przekazanie posiadanych pamiątek oraz książek z dedykacjami poety.

Muzeum zostało otwarte 9 września 1968 roku w dwudziestą dziewiątą rocznicę śmierci poety. Przez prawie trzydzieści lat swojej działalności mieściło się w zabytkowym, poklasztornym budynku przy ulicy Narutowicza 10. W 1999 roku utraciło swoją dotychczasową siedzibę, a po trzech latach pracy w siedzibie tymczasowej w Dworku Wincentego Pola i jednoczesnego remontu nowego lokalu - 9 września 2002 roku zainaugurowało działalność w kamienicy przy ulicy Złotej 3, ofiarowanej miastu na cele kultury przez zasłużoną dla Lublina rodzinę Riabininów.